Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het woningtekort is groot: jaarlijks moeten er 100.000 woningen bij. Dat is een complexe opgave waarvoor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaar harder dan ooit nodig hebben. De omstandigheden veranderen onder andere door stijgende prijzen en stijgende rentes. Die samenwerking gaat daarom verder dan het maken van afspraken en het vastleggen daarvan in overeenkomsten. Partijen moeten elkaar ‘verstaan’ en vinden. Om dit te stimuleren start Platform31 begin 2023 de nieuwe, praktijkgerichte leerkring ‘Samen werken aan meer woningen’. PROVADA ondersteunt dit initiatief.

Het is van groot belang dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten goed met elkaar samenwerken aan nieuwe, creatieve oplossingen, waarbij fysieke ingrepen en een mensgerichte benadering hand in hand gaan. Een goede onderlinge samenwerking helpt om uitstel en vertraging van bouwopgaven en gebiedstransformaties te beperken of te voorkomen. Hierdoor kunnen we de verschillen in leefbaarheid tussen buurten, wijken en steden verkleinen en meer kansengelijkheid creëren, ook voor hun bewoners.

Voor wie?

Deze leerkring is bedoeld voor projectleiders, beleidsadviseurs, gebiedsmanagers en woningbouwregisseurs van ontwikkelaars, corporaties en gemeenten die werken aan woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen.

In deze leerkring:

  • wordt kennis en ervaring gedeeld, gezamenlijk gewerkt aan verdieping en vertaling naar concrete handelingsperspectieven in de praktijk;
  • bespreken en werken we aan casussen van de deelnemers in de groep;
  • verdiepen we inhoudelijke thema’s met inspiratie van gast-experts;
  • creëren we meer inzicht in en begrip voor elkaars belangen, drijfveren, rollen en verantwoordelijkheden;
  • komen we gezamenlijk tot nieuwe inzichten om samenwerking beter vorm te geven in een steeds veranderende en complexere woningmarkt;
  • gaan we optioneel op projectbezoek naar actuele projecten (van een van de deelnemers).

Programma

Afwegen en kiezen van passende samenwerkingsconstructies
Donderdag 16 maart 2023

Een goede samenwerking gedurende het gehele ontwikkelproces van woningbouwprojecten is van groot belang. Hoe kun je dat organiseren? Moet je samenwerkingen formaliseren? En welke samenwerkingsconstructies kun je hiervoor inzetten?

  • Met Jeroen Hateboer (lid Expertteam Woningbouw en zelfstandig adviseur) en Frits Dinkla (Rho Adviseurs)

Zorgen voor continuïteit en rust bij woningbouwontwikkelingen
Donderdag 11 mei 2023

Om woningbouwontwikkelingen in goede banen te leiden is continuïteit belangrijk. Maar hoe organiseer je dat als gemeente, wanneer er elke vier jaar nieuwe colleges en raden aantreden, beleidswijzigingen optreden en je te maken hebt met verloop, krapte en wisselingen in je formatie? En hoe kun je als ontwikkelaar of corporatie die continuïteit stimuleren?

  • Met Bert Kassies (programmadirecteur Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag)

Voorkomen van speculatie
Donderdag 6 juli 2023

Speculatie maakt betaalbaar wonen onmogelijk. Om speculatie tegen te gaan kunnen gemeenten instrumenten zoals het voorkeursrecht inzetten en een actief grondbeleid voeren. Daardoor kan er meer geïnvesteerd worden in de bouw van sociale en middeldure (huur)woningen. Hoe kunnen gemeenten samen met ontwikkelaars en corporaties hierover het gesprek voeren? En hoe kunnen zij de grotere opgaven en verdeling hiervan over verschillende gebieden afstemmen?

  • Met een workshop grondbeleid van Maarten van der Terp en Olivia Jansen-Yuen (GrondGidsen)

Investeren in transparantie en vertrouwen
Donderdag 14 september 2023

De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Met het oog daarop is het belangrijk dat alle partijen en professionals transparant zijn over hun doelen en belangen. Zowel in hun onderlinge samenwerking, als in hun contacten met burgers. Dit vergt andere manieren van samenwerken Welke alternatieven zijn er voor de gebruikelijke werkwijzen?

  • Met Rogier van der Wal (lector Ethisch Werken Fontys Hogeschool en Ethiek & Landbouw Aeres Hogeschool) en Rein Kroon (voormalig wethouder RO en Volkshuisvesting gemeente De Ronde Venen)

Anneloes Blankendaal en Maarten Hoorn van Platform31 begeleiden deze leerkring.

"Het is belangrijk om elkaar beter te leren begrijpen. Dat is spannend en daarvoor moet je je kwetsbaar durven opstellen. En de belangrijkste uitdaging is om hier tijd voor vrij te maken. Ik denk dat het die investering waard is. Het is toch ook gewoon leuk om je nader te verdiepen in een andere wereld?"

Lisette Nijs, directeur Projecten, gemeente Den Haag

Vragen of meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Anneloes Blankendaal.

Map for Platform31, Koningin Julianaplein 10 in Den Haag (boven Den Haag Centraal Station). We bieden de mogelijkheid om de 2e, 3e en 4e bijeenkomst op locatie van de deelnemers te organiseren.

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer

Kosten:   Voor partners van Platform31 zijn de kosten 995 euro (excl. btw) per deelnemer. Voor niet-partners van Platform31 zijn de kosten 1.495 euro (excl. btw) per deelnemer.Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.