Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Een woon- en leefomgeving, die aansluit bij wat voor mens, natuur en samenleving belangrijk en betaalbaar is. Dat gunnen we iedereen die er een thuis heeft of zoekt – nu en in de toekomst. Om dit te realiseren staan we voor een enorme en complexe opgave: jaarlijks moeten er 100.000 woningen bij. Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten hebben elkaar dan ook harder nodig dan ooit. Het is belangrijk dat zij goed met elkaar samenwerken aan nieuwe, creatieve oplossingen, waarbij fysieke ingrepen en een mensgerichte benadering hand in hand gaan. Om uitstel en vertraging van bouwopgaven en gebiedstransformaties te beperken of te voorkomen. En om de verschillen in leefbaarheid tussen buurten, wijken en steden te verkleinen en meer kansengelijkheid te creëren, ook voor hun bewoners.

Dat samenwerken gaat verder dan het maken van afspraken en het vastleggen daarvan in overeenkomsten. Partijen moeten elkaar ‘verstaan’ en vinden. Om dit te stimuleren start Platform31 in het najaar van 2022 de nieuwe, praktijkgerichte leerkring ‘Samen werken aan meer woningen’. PROVADA ondersteunt dit initiatief.

Voor wie?

Deze leerkring is bedoeld voor (senior) projectleiders en beleidsadviseurs van ontwikkelaars, corporaties en gemeenten die werken aan woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen.

Wat leert u?

 • De nadruk ligt op het creëren van meer begrip en inzicht in elkaars belangen, perspectieven en verantwoordelijkheden.
 • De deelnemers verkennen, bespreken en ontdekken wat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten gezamenlijk kunnen doen om bij woningbouwprojecten het tempo erin te houden.
 • De praktische toepasbaarheid van de in deze leerkring gedeelde aanpakken en inzichten staat centraal.
 • Casuïstiek en theorie wisselen elkaar af.

Programma

 1. Afwegen en kiezen van passende samenwerkingsconstructies
  Een goede samenwerking gedurende het gehele ontwikkelproces van woningbouwprojecten is van groot belang. Hoe kun je dat organiseren? Moet je samenwerkingen formaliseren? En welke samenwerkingsconstructies kun je hiervoor inzetten?
 2. Zorgen voor continuïteit en rust bij woningbouwontwikkelingen
  Om woningbouwontwikkelingen in goede banen te leiden is continuïteit belangrijk. Maar hoe organiseer je dat als gemeente, wanneer er elke vier jaar nieuwe colleges en raden aantreden, beleidswijzigingen optreden en je te maken hebt met verloop, krapte en wisselingen in je formatie? En hoe kun je als ontwikkelaar of corporatie die continuïteit stimuleren?
 3. Voorkomen van speculatie
  Speculatie maakt betaalbaar wonen onmogelijk. Om speculatie tegen te gaan kunnen gemeenten instrumenten zoals het voorkeursrecht inzetten en een actief grondbeleid voeren. Daardoor kan er meer geïnvesteerd worden in de bouw van sociale en middeldure (huur)woningen. Hoe kunnen gemeenten samen met ontwikkelaars en corporaties hierover het gesprek voeren? En hoe kunnen zij de grotere opgaven en verdeling hiervan over verschillende gebieden afstemmen?
 4. Investeren in transparantie en vertrouwen 
  De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Met het oog daarop is het belangrijk dat alle partijen en professionals transparant zijn over hun doelen en belangen. Zowel in hun onderlinge samenwerking, als in hun contacten met burgers. Dit vergt andere manieren van samenwerken Welke alternatieven zijn er voor de gebruikelijke werkwijzen?

Anneloes Blankendaal en Maarten Hoorn van Platform31 begeleiden deze leerkring. Concrete informatie over de inhoudelijke invulling van het programma en de namen van experts/sprekers die hier een bijdrage aan leveren volgen.

Vragen of meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Anneloes Blankendaal, anneloes.blankendaal@platform31.nl, 06 57 94 22 06

Map for Platform31, Koningin Julianaplein 10 in Den Haag (boven Den Haag Centraal Station). We bieden de mogelijkheid om de 2e, 3e en 4e bijeenkomst op locatie van de deelnemers te organiseren.

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer