Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouwprojecten

Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten hebben elkaar harder nodig dan ooit. In korte tijd moeten er honderdduizenden woningen bij. De beschikbare locaties en gebieden zijn complex, bouwkosten stijgen en personeelstekorten groeien. Daar komen duurzaamheidsvraagstukken bij. En we willen leefbare wijken ontwikkelen, vanuit het perspectief van de brede welvaart. Voor dit alles is het belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouw. PROVADA ondersteunt dit initiatief.

Voor wie?

De leerkring is bedoeld voor (senior) projectleiders van ontwikkelaars, corporaties en gemeenten die werken aan woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen.

Doel

In vier bijeenkomsten wisselen casuïstiek en theorie elkaar af. De nadruk ligt op het creëren van meer begrip en inzicht in elkaars belangen, perspectieven en verantwoordelijkheden. Met de deelnemers verkennen en bespreken we wat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten in gezamenlijkheid kunnen doen om bij woningbouwprojecten het tempo erin te houden. De toepasbaarheid van dit alles in de praktijk staat centraal in deze leerkring.

Programma

De leerkring bestaat uit 4 dagdelen. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Transparantie en vertrouwen
  De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Om vertrouwen te krijgen is transparantie belangrijk. Zowel voor de onderlinge samenwerking als voor burgers. Maar hoe ver ga je daarin? En hoe transparant ben jij?
 2. Continuïteit en rust
  Om woningbouwontwikkelingen in goede banen te leiden is continuïteit belangrijk. Elke vier jaar vormen gemeenten nieuwe colleges en raden, steeds vaker zijn er personeelswisselingen en -tekorten en tussentijds wijzigt soms ook nog het gemeentelijk beleid. Hoe creëer je als gemeente continuïteit en rust op verschillende vlakken? En hoe kun je hier als ontwikkelaar of corporatie invloed op uitoefenen en hoe kun je hiermee omgaan?
 3. Speculatie en grondbeleid
  Speculatie maakt betaalbaar wonen onmogelijk. Gemeenten kunnen hiervoor instrumenten zoals het voorkeursrecht inzetten en een actief grondbeleid voeren. Maar hoe kunnen gemeenten samen met ontwikkelaars en corporaties de wisselwerking tussen verschillende gebieden en de grotere opgaven afstemmen?
 4. Samenwerkingsconstructies
  Een goede samenwerking gedurende het hele proces heen is van groot belang. Op welke manieren kun je dat doen? Moet je samenwerkingen formaliseren? En welke samenwerkingsconstructies kun je hiervoor inzetten?
Map for Platform31, Koningin Julianaplein 10 in Den Haag (boven Den Haag Centraal Station). We bieden de mogelijkheid om de 2e, 3e en 4e bijeenkomst op locatie van de deelnemers te organiseren.

Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouwprojecten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouw. Lees meer