Samenwerken in de Weer Thuis opgave

Hoe weet je dat samenwerking aandacht behoeft? En wat kun je doen om het te verbeteren of te versterken? Corporaties, zorginstellingen en gemeenten werken samen aan de opgave rond het versnellen van de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat gaat niet altijd vanzelf en ook niet zonder strubbelingen.

In deze online bijeenkomst van het Actieprogramma Weer Thuis! in samenwerking met Platform31 delen we ervaringen van de samenwerkingsverbanden die vanuit het actieprogramma ondersteuning kregen. Afgelopen jaar stelden ze hun praktijk open en lieten ons meekijken. Bestuurders waren in staat om convenanten te sluiten en vooruitgang in de samenwerking te realiseren. In deze bijeenkomst hoort u hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Programma

  • Opening (14.00 uur)
  • Introductie over de Weer Thuis opgave door ambassadeur en mede-initiatiefnemer Cornel Vader (Leger des Heils) en reflectie van bestuurder Hester van Buren (Rochdale) uit de regio Zaanstad over de motivatie om mee te doen aan het Actieprogramma Weer Thuis. (14.05 uur)
  • Duiding van de samenwerkingscomplexiteit door Netty van Triest (Platform31) (14.15 uur)
  • Tafelgesprek met deelnemers aan het actieprogramma Han Jetten (zorgpartij Leviaan), Ineke van Hooff (Zorgpartij Kwintes) en Wethouder Hans Adriani van Nieuwegein. Ook Erwin van Leeuwen als landelijk projectleider schuift aan bij dit gesprek. (14.35 uur)
  • Reactie en reflectie door het ministerie van BZK en VWS als financiers van het landelijk Actieprogramma Weer Thuis. (15.00 uur)
  • Pauze en wissel naar praktijkvoorbeelden (15.10 uur)
  • Plenaire afsluiting (15.50 uur)
  • Einde (16:00 uur)

Verdiep uw kennis en meld u aan voor dit webinar!

Map for

Samenwerken in de Weer Thuis opgave

Hoe weet je dat samenwerking aandacht behoeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? . In deze online webinar delen we de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die vanuit het Actieprogramma Weer Thuis ondersteuning kregen. Afgelopen jaar stelden ze hun praktijk open en lieten ons meekijken. Bestuurders waren in staat om convenanten te sluiten en vooruitgang in de samenwerking te realiseren. Hoe ze dat doen, delen ze in deze webinar. Lees meer

U kunt zich aanmelden op de website van Aedes.