Samenwerken aan prestatieafspraken

Prestatieafspraken: voor sommigen een noodzakelijk kwaad, voor anderen een plezierig en nuttig proces. In deze webinar gaan we in op de samenwerking binnen prestatieafspraken. Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken zo inrichten dat er een nuttige inhoudelijke discussie ontstaat over wat er nu echt nodig is? Wat is nou het beste proces om tot goede prestatieafspraken te komen? Hoe zorg je voor een goede rolverdeling zodat alle drie de partijen echt van meerwaarde kunnen zijn?

Voor deze webinar slaan Platform31 en de Woonbond de handen ineen. We gaan in op goede procesvoorbeelden om tot prestatieafspraken te komen en bespreken de rolverdeling. Ook bieden we in de webinar de kans om met partijen elders in Nederland van gedachten te wisselen. Hoe doen zij dat? Gebruik elkaars denkkracht!

Doel webinar

Deelnemers krijgen handvatten en wisselen kennis uit op het gebied van effectiever samenwerken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties om te komen tot meer gedragen beleid en betere prestatieafspraken. 

Programmaonderdelen

  • Deel 1: Experts delen kennis over het proces en daarbinnen de rolverdeling van prestatieafspraken. Goede voorbeelden worden besproken. Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen.
  • Deel 2: Hoe doen anderen dat? In kleine groepen helpen we elkaar verder. Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit met gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties elders in Nederland om zo tot vernieuwende inzichten te komen.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties die willen leren hoe ze beter kunnen samenwerken binnen prestatieafspraken.

Zie ook

Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie

Soort Webinar
Datum 26 januari 2023
Tijd 15:30-17:00 uur

Hoe kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties effectief samenwerken? In deze webinar krijg je de kans om met woningcorporaties en huurdersorganisaties van elders in Nederland van gedachten te wisselen.
Inschrijven voor de webinar


Naar een gelijkwaardigere samenwerking bij lokaal woonbeleid

Auteur Tanja Morsheim, Nino Reus en Anne Kunst
Verschijningsdatum april 2022
Omvang 36 pagina’s
Prijs gratis download

Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek. We keken naar perspectieven, rolverhoudingen en onderlinge verwachtingen. In deze publicatie delen we onze bevindingen en lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking, om zo de gelijkwaardigheid tussen de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie te vergroten.
Download de publicatie

Map for

Samenwerken aan prestatieafspraken

In deze webinar gaan we in op de samenwerking binnen prestatieafspraken. Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken zo inrichten dat er een nuttige inhoudelijke discussie ontstaat over wat er nu echt nodig is? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.