Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

4. De Posten - Enschede


Vanuit De Posten in Enschede komt het vierde webinar in de reeks Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Inwoners, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland, de gemeente Enschede, zorgorganisatie De Posten en de provincie Overijssel ontwikkelen samen een aanpak om ‘Droomwijk de Posten’ te realiseren. Dit leverde aanpassingen op in de wijk om deze dementievriendelijk te maken zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wordt er gewerkt aan een fijne ontmoetingsplek door en voor bewoners om eenzaamheid onder ouderen in de wijk aan te pakken.

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform31 het initiatief voor het digitale magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat! en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.


Map for

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

4. De Posten - Enschede

Vanuit De Posten in Enschede komt het vierde webinar in de reeks Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat! Inwoners, woningcorporaties, de gemeente, zorgorganisatie en de provincie Overijssel ontwikkelen samen een aanpak om ‘Droomwijk de Posten’ te realiseren. Lees meer

Aanmelden kan met dit formulier via de website van Actiz.