Samen naar een slimme stad

Bent u bezig met data en technologie in de stad? Merkt u dat het lastig is om meer collega’s en/of afdelingen bij uw projecten te betrekken? Of bent u geïnteresseerd in de smart city, maar weet u niet hoe u data kunt inzetten bij maatschappelijke vraagstukken? Dan is deze masterclass voor u én uw collega’s!

De digitale transitie is volop gaande. We zien dat data en technologie onze samenleving en ook steden en dorpen snel doen veranderen. Die veranderingen raken iedereen, ook gemeenten. In het kort hebben we te maken met de volgende veranderingen:

 • Bestaande taken verdwijnen of worden geautomatiseerd.
 • De manier van burgerparticipatie verandert en daarmee de interactie tussen gemeentebestuur en burgers.
 • Er ontstaan nieuwe kansen en daarmee nieuwe spelers op de markt.
 • Nieuwe producten creëren een nieuwe vraag.

Deze veranderingen zijn geen keuze en geen verhaal van de verre toekomst, maar de actuele realiteit in elke gemeente. Het zijn uitdagingen waarmee elke afdeling aan de slag moet, anders blijven kansen liggen. Digitalisering en technologisering kunnen bijvoorbeeld helpen om processen efficiënter te laten verlopen, beter inzicht te krijgen in beleidsdoelen en effectiever budgetten te besteden. Maar hoe overtuigt u uw collega’s hiervan?

Spoedcursus smart city

Daarvoor organiseren we de masterclass ‘Samen naar een slimme stad’. Een spoedcursus smart city voor beleidsmedewerkers die willen leren:

 • wat een smart city en datagestuurd werken inhoudt;
 • welke kansen digitalisering en technologisering bieden voor verschillende beleidsdomeinen en hoe u dat praktisch kunt toepassen;
 • hoe u de publieke waarden goed kunt borgen.

Aan het einde van deze masterclass begrijpt u waar het om gaat als we praten over data, smart city en datagestuurd beleid. U heeft geïnventariseerd waar kansen en risico’s liggen binnen een beleidsvak naar keuze. En u weet nu hoe u samen met uw collega’s kunt bijdragen aan een betere kennisdeling over digitalisering in uw interne organisatie.

Voor wie?

Aan deze masterclass kunt u meedoen als:

 • U werkzaam bent bij een gemeente en u bezighoudt met smart city toepassingen, data en technologie binnen de gemeente.
 • Óf u werkzaam bent bij een gemeente en graag wilt leren hoe u data en technologie voor uw domein kunt gebruiken.

Wat gaan we doen?

 • Introductie. Wat verstaan we onder smart city-toepassingen en wat is de rol van de gemeente hierbij?
 • Inzet data voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van casussen uit het fysieke domein gaan we in op de vraag: Hoe verbind je inhoudelijke en technische mensen om zo gericht data in te kunnen zetten voor maatschappelijke vraagstukken?
 • Borging publieke waarden. Welke rol heeft de gemeente? Hoe kun je er samen voor zorgen dat het publieke belang voorop staat? Welke afwegingen maak je hierin?

Welkom door Wim Willems (bestuurlijk trekker van de G40 themagroep Smart Cities). Sprekers tijdens deze masterclass zijn Jeroen Weekers (gemeente Eersel) en Linda Kool (Rathenau Instituut).

Heeft u een casus rondom data en het fysieke domein die u graag in de masterclass wilt behandelen? Laat het ons weten, we ontvangen uw inzending graag uiterlijk 17 mei.

Na afloop van de masterclass stellen wij een korte publicatie samen waarin we de belangrijkste inzichten voor u bundelen.

Aanmelden

Platform31 organiseert de masterclass ‘Samen naar een slimme stad’ i.s.m. Future City Foundation. Deze masterclass dient tevens als input voor de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat.

Map for online; u ontvangt na inschrijving een bevestiging en een link om deel te nemen

Samen naar een slimme stad

Bent u bezig met data en technologie in de stad? Merkt u dat het lastig is om meer collega’s en/of afdelingen bij uw projecten te betrekken? Of bent u geïnteresseerd in de smart city, maar weet u niet hoe u data kunt inzetten bij maatschappelijke vraagstukken? Dan is deze masterclass voor u én uw collega’s! Lees meer

Het maximum aantal deelnemers voor de online masterclass is bereikt. Mail naar Bella Bluemink om u aan te melden voor de wachtlijst. U hoort zo spoedig mogelijk of u kunt deelnemen.