Samen in actie voor een sterker mkb

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met de economie en met het mkb, maar veel kleinere ondernemers hebben moeite de snelle ontwikkelingen bij te benen. Welke bijdrage levert u aan een sterker mkb? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in Noord Nederland.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onderkent in haar MKB-actieplan het belang van nationale maatregelen én regionale samenwerking. Voor het hele, brede mkb. Veel provincies en gemeente hebben hun mkb-plannen. De uitdaging is: hoe sluiten we goed op elkaar aan?

Ondernemers zijn zelf als eerste aan zet om hun onderneming concurrerend te houden en te vernieuwen. In het MKB-actieplan is extra geld uitgetrokken om het mkb hierbij te prikkelen en te ondersteunen bij hun grote uitdagingen. Dat moeten Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en regionale overheden samen doen. Hoe? Door samen te werken, door te leren van elkaar en door samen het belang van een sterk mkb op de maatschappelijke agenda te houden.

20 sterke voorbeelden

Om te leren wat werkt, inventariseerde Platform31 20 succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. De lessen, inzichten en praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de publicatie ‘Aan de slag voor het brede mkb’. Deze publicatie biedt iedereen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de economie van steden en regio’s – en actief is op de ondersteuning van het mkb – inspiratie om direct aan de slag te gaan.

Aan de slag!

Tijdens de werksessie gaan we echt aan de slag. De inventarisatie van praktijkvoorbeelden biedt daarbij inspiratie om te leren wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden. Welke methodieken zijn opschaalbaar? Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? We verkennen de opgaven en uitdagingen van de ondernemers in uw regio. Aan welke kennis en inspiratie heeft u behoefte om hen daar nog beter bij te ondersteunen? Als deelnemer wordt u uitgedaagd om een bijdrage te leveren: waar wilt u zich voor inzetten? En wie of wat heeft u daarbij nodig? We maken concrete vervolgafspraken om de energie en inspiratie om te zetten in actie. Aan de slag voor het brede mkb!

Voor wie?

De werksessie is bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid en actief is op de ondersteuning van het mkb in Noord Nederland. Dan gaat het om professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, regionale ontwikkelmaatschappijen, triple helixorganisaties als economic boards, onderwijs- en kennisinstellingen, financiers en (vertegenwoordigers van) ondernemers.

Programma regionale werksessies

14:00 Inloop

14:15 Opening door dagvoorzitter en welkomstwoord gastorganisatie

14:20 Warming-up – Aan de slag voor het brede mkb!

14:30 Eerste ronde workshops

 1. Kennen en bereiken van ondernemers
 2. Ondersteunen van groeiambities
 3. Financiering van het mkb
 4. Matchen van talent en human resource management
 5. Stimuleren van vernieuwing en innovatie
 6. Aanjagen van zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid

15:30 Tweede ronde workshops

 1. Kennen en bereiken van ondernemers
 2. Ondersteunen van groeiambities
 3. Financiering van het mkb
 4. Matchen van talent en human resource management
 5. Stimuleren van vernieuwing en innovatie
 6. Aanjagen van zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid

16:30 Netwerkborrel

Voor en na de werksessie kunt u actief kennismaken met de KVK-regiodata die onderscheidende kenmerken van gemeenten en regio’s op een overzichtelijke wijze in beeld brengt.

Map for Gemeentehuis Smallingerland: Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM, Drachten
Afbeelding header internal thumb small 1549880307

Samen in actie voor een sterker mkb

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Hoe ondersteunt u deze ondernemers? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio. Lees meer

14:30 Workshops
 • 1. Kennen en bereiken van ondernemers
 • 2. Ondersteunen van groeiambities
 • 3. Financiering van het mkb
 • 4. Matchen van talent en human resource management
 • 5. Stimuleren van vernieuwing en innovatie
 • 6. Aanjagen van zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid