Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Woningcorporaties staan aan de vooravond van een grote verduurzamingsopgave. Veel huurders krijgen de komende jaren dan ook te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan voor hun leefsituatie. Bijvoorbeeld in de vorm van overlast tijdens renovatiewerkzaamheden of het (tijdelijk) moeten verhuizen. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe betrek je huurders hierbij en zorg je extra voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Voor het eerst in twee jaar gaan we op pad met Werken aan Leefbare Wijken en zijn we te gast bij Talis in Nijmegen.

In deze bijeenkomst staan we stil bij hoe je tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen zorgdraagt voor alle huurders en dan met name de kwetsbare huurders. We zullen eerst inzoomen op het renovatietraject. Hierbij gaan we in op het ontwerpen van het renovatieproces, de stappen van sociaal renoveren waarbij we aandacht schenken aan het voortraject, de uitvoering en nazorg.

Vervolgens wordt de theorie toegelicht door een praktijkvoorbeeld van woningcorporatie Talis in Nijmegen. Het renovatieproces van Talis in de Nijmeegse wijk De Kolping werd landelijk bekend door de televisieserie van kro-ncrv. Het toont de stress en spanning die een wijk doormaakt bij grootschalige renovatieprojecten. De rol van de corporatie en diens wijkwerkers is belangrijk om alles in goede banen te leiden. Tijdens ons bezoek aan Talis zal er meer gedeeld worden over hun ervaringen in verschillende wijken, waaronder De Kolping en Jerusalem. In die laatste wijk is Talis een aantal jaar geleden gestart met grootschalige renovatie van de wijk. Er wordt gesloopt en op de fundering worden nieuwe, aardgasvrije woningen gebouwd. Bewoners wonen in de tussentijd in een wisselwoning in de wijk. We gaan daarnaast ook nog een kijkje nemen in de wijk. En natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen en delen van ervaringen.

Vragen die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord

Aan de hand van de theorie en het praktijkvoorbeeld proberen we antwoord te vinden op deze en andere vragen:

  • Hoe krijg je kwetsbare huurders in beeld, hoe bereik je ze en hoe stem je de communicatie- en participatiestrategie op hen af?
  • Hoe waarborg je de leefbaarheid en beperk je de overlast van het renovatietraject voor (kwetsbare) huurders?
  • Hoe zorg je dat huurders het traject met zo min mogelijk problemen doorkomen en hoever ga je in je dienstverlening?
  • Hoe zorg je dat huurders tijdens het proces meewerken en voorkom je vertraging?
  • Hoe werk je daarbij samen met zorg- en/of bouwpartners en hoe kun je daarbij gebruikmaken van hun expertise?

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos maar niet vrijblijvend, niet-partners betalen per persoon 125 euro (excl. btw).

Programma

13:00-13:10OpeningFons Lustenhouwer & Astrid van Egmond (Platform31)
13:10-13:30Renoveren met kwetsbare huurdersAnne Kunst (Platform31)
13:30-14:30Praktijkvoorbeeld: De aanpak van de renovatie in de Kolping en JerusalemElly Wolf & Ferdau Dozeman (Talis)
14:30-14:45Pauze
14:45-16:00Wijkwandeling
16:00-16:30Napraten en netwerken

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for Nijmegen (exacte locatie nader te bepalen)

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Veel huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Lees meer

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.