Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Woningcorporaties staan aan de vooravond van een grote verduurzamingsopgave. Veel huurders krijgen de komende jaren dan ook te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan voor hun leefsituatie. Bijvoorbeeld in de vorm van overlast tijdens renovatiewerkzaamheden of het (tijdelijk) moeten verhuizen. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen?

Vragen die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld proberen we antwoord te vinden op deze en andere vragen:

  • Hoe krijg je kwetsbare huurders in beeld, hoe bereik je ze en hoe stem je de communicatie- en participatiestrategie op hen af?
  • Hoe waarborg je de leefbaarheid tijdens de renovatie?
  • Hoe beperk je de overlast van het renovatietraject voor (kwetsbare) huurders?
  • Hoe zorg je dat huurders het traject met zo min mogelijk problemen doorkomen?
  • Hoe werk je daarbij samen met zorg- en/of bouwpartners en hoe kun je daarbij gebruikmaken van hun expertise?
  • Welke rol kan community building hierbij spelen?

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon 125 euro (excl. btw).

Inlezen

Je kunt de volgende links bekijken om je alvast te verdiepen in het onderwerp:

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Veel huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Lees meer