Praktijklab wonen en zorg

In het praktijklab gaan deelnemers met hun eigen lokale of regionale samenwerkingspartners aan de slag. Het praktijklab richt zich op versnelling, verbreding of verdieping van de werkrelaties voor de realisatie van zelfstandig wonen met begeleiding. Deelnemers van een praktijklab zijn op bestuurlijk of uitvoerend niveau direct betrokken bij de gezamenlijke aanpak en de obstakels die daarbij moeten worden overwonnen. Het praktijklab hanteert voor een succesvolle samenwerking de aanpak van het ConnectEffect programma.

In vier bijeenkomsten van vier uur wordt de gezamenlijke opgave verkend vanuit verschillende actoren uit de regio.

De opbouw van de vier dagdelen

 • Dag 1-3: Oriëntatie en analyse van de ‘stand van de samenwerking’
  Op de eerste drie dagen wordt de gemeenschappelijke opgave bekeken vanuit het perspectief van u en uw samenwerkingspartners. We komen bij elkaar op locatie van de woningcorporatie (dag 1), gemeente en welzijn (dag 2) en de zorgorganisatie (dag 3). Hierbij kijken we naar de gemeenschappelijke opgave vanuit het eigen perspectief en dat van de ander.
 • Dag 4: Gezamenlijke bijeenkomst
  De verschillende domein-perspectieven worden nu met elkaar verbonden en uitgewerkt tot een gemeenschappelijke agenda en uitvoering waarin aandacht is voor ‘eigen’ vraagstukken en ambities en ‘gezamenlijke’ vraagstukken en ambities. Verwachtingen van – en ervaringen met – de samenwerking met andere domeinen worden uitgewisseld. Deze manier van werken leidt tot een gedragen en effectieve aanpak waarmee de regio direct aan de slag.

Begeleiders

De praktijklabs worden begeleid door Netty van Triest (Platform31), Danielle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) en Frans Grobbe (AO Organisatieontwikkeling).

Wat bieden de praktijklabs?

De praktijklabs bieden u de gelegenheid om een actueel samenwerkingsvraagstuk uit uw eigen regio structureel te versterken.

 • Door de opgave vanuit verschillende perspectieven te verkennen komen de verschillende bijdragen in een nieuwe verhouding aan bod.
 • Hierdoor gezamenlijke aandacht voor de ontwikkeling van het eigen-domein-perspectief in relatie tot de gemeenschappelijke opgave.
 • Uitwerking van een gemeenschappelijke (regionale) agenda met oog voor de uitvoering hiervan

Voor wie?

 • Deelnemers van een praktijklab zijn de deelnemers van een lokale of regionale meerpartijensamenwerking voor Beschermd Thuis. Bijvoorbeeld professionals zoals programmamanagers, regisseurs, beleidsmedewerkers en (be)stuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorgondernemers.)
 • Deelname van samenwerkingspartners is noodzakelijk om aan een praktijklab te kunnen deelnemen.

Wanneer?

De praktijklabs worden tweemaal op aanvraag van een samenwerkingsverband georganiseerd. De 4 dagen worden gepland in overleg met de betrokken organisaties. Voor een optimaal inzicht en kennisverwerking kan het behulpzaam zijn dat de initiatiefnemer van een praktijklab ook de leerkringdagen volgt, dit is naar eigen keuze en geen voorwaarde.

Kosten

Deelname aan een praktijklab is kosteloos.

Dankzij bijdragen van het G40 samenwerkingsverband, de Aedes-vernieuwingsagenda en een bijdrage van het ministerie van VWS kan het praktijklab tweemaal zonder eigen bijdrage worden aangeboden.

Naast de regionale praktijklabs kunt u ook deelnemen aan de landelijke leerkring over de samenwerking tussen wonen en zorg. Meer informatie hierover vind u op hier .

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen naar:

Map for n.t.b.

Praktijklab wonen en zorg

Op 18 januari 2018 delen we resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk van Platform31. Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Lees meer

U kunt zich aanmelden door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen naar: