Regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland

Er is geen standaard aanpak voor de landelijke thema’s rondom stedelijke vragen en opgaven. De diverse regio’s kampen met specifieke vraagstukken binnen die thema’s. Platform31 richt zich ook op regionaal niveau op deze vraagstukken. Tijdens de bijeenkomst delen wij onze bevindingen met u over:

  • Hoe de landelijke trends zich in het zuidoosten van Nederland manifesteren.
  • Welke lessen rondom stedelijke transformatie relevant zijn in dit gebied.
  • Het vormgeven van de klimaatadaptatie en energietransitie.

Platform31 organiseert speciaal voor haar partners in Zuidoost-Nederland een regiosessie waarin we de lessen uit diverse programma’s bespreken. Deze vindt plaats op donderdag 28 november. Tijdens een trendpresentatie hoort u welke ontwikkelingen u de komende tijd kunt verwachten. In werksessies delen we de kennis uit het programma stedelijke transformatie, over wonen en zorg; en over klimaatadaptatie en energietransitie. We gaan daarbij in gesprek over hoe deze kennis helpt bij de opgaven waar u voor staat. U kunt ook een kijkje nemen in de spoorzone van Den Bosch die momenteel een metamorfose ondergaat.

Werksessies

1. Klimaatadaptatie en energietransitie
2. Stedelijke transformatie
3. wonen en zorg
of
een excursie naar spoorzone Den Bosch

Voor wie?

Medewerkers van partners van Platform31 vanuit gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en marktpartijen.

Map for Bestuurscentrum: Achter het Stadhuis 5-7, Den Bosch
7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland

Platform31 organiseert speciaal voor haar partners in Zuidoost-Nederland een regiosessie waarin u hoort welke ontwikkelingen u de komende tijd kunt verwachten. U ontdekt hoe de landelijke trends zich in het zuidoosten van Nederland manifesteren, welke lessen rondom stedelijke transformatie relevant zijn in dit gebied en hoe u de klimaatadaptatie en energietransitie kunt vormgeven. Lees meer

12:30 Inloop
13:00 Trends in Zuidoost-Nederland
14:00 Pauze
14:15 Werksessies of excursie
16:30 Afronding en borrel

Kosten:   Deelname is kosteloos en exclusief voor partners van Platform31Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.