Regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland

Er is geen standaard aanpak voor de landelijke thema’s rondom stedelijke vragen en opgaven. De diverse regio’s kampen met specifieke vraagstukken binnen die thema’s. Platform31 richt zich ook op regionaal niveau op deze vraagstukken. Tijdens de bijeenkomst delen wij onze bevindingen met u over:

  • Hoe de landelijke trends zich in het zuidoosten van Nederland manifesteren.
  • Welke lessen rondom stedelijke transformatie relevant zijn in dit gebied.
  • Het vormgeven van de klimaatadaptatie en energietransitie.
  • Duurzame samenwerking en een integrale aanpak van wonen en zorg.

Platform31 organiseert speciaal voor haar partners in Zuidoost-Nederland een regiosessie waarin we de lessen uit diverse programma’s bespreken. Deze vindt plaats op donderdag 6 februari. Tijdens een trendpresentatie hoort u welke ontwikkelingen u de komende tijd kunt verwachten. In werksessies delen we de kennis uit het programma stedelijke transformatie, over wonen en zorg; en over klimaatadaptatie en energietransitie. We gaan daarbij in gesprek over hoe deze kennis helpt bij de opgaven waar u voor staat. U kunt ook een kijkje nemen in de spoorzone van Den Bosch die momenteel een metamorfose ondergaat.

Werksessies of excursie

1. Klimaatadaptatie en energietransitie
De woningbouwopgave en de energietransitie zijn op dit moment de twee belangrijkste opgaven in ons land. Hoe houden we rekening met de gevolgen van een veranderend klimaat in de uitvoering van deze opgaven? Hittestress, droogte, zeespiegelstijging en wateroverlast hebben gevolgen voor de leefkwaliteit van onze steden. Klimaatadaptatie is nodig om de steden leefbaar te houden. Door de inbreiding van woningen in de stad en het overgaan op een aardgasvrije energievoorziening gaan onze steden op de schop. In deze workshop laat Platform31 zien hoe in een aantal buitenlandse steden klimaatadaptatie een plaats heeft gekregen in het beleid. Freya Macke van Arcadis presenteert een aantal voorbeelden over klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Jeppe Koertshuis van Breda Energie gaat in op de integrale aanpak van de energietransitie op bedrijventerreinen en welke rol Europese samenwerking daarbij heeft gespeeld. In een interactieve sessie maken we de koppeling tussen de energietransitie en de kansen die klimaatadaptatie hierbij biedt, hoe kun je deze vraagstukken integraal aanpakken; waar treden problemen op, wat kunnen we leren van andere (Europese) steden?

2. Stedelijke transformatie
In de Serious Game Transform komen onderhandeling en samenwerking samen. Spelers verplaatsen zich in bewoners, een gemeente of projectontwikkelaar. Zij bouwen eerst ieder hun ideale wijk vanuit hún belang. Daarna gaan ze onderhandelen: hoe krijgen we de verschillende belangen bij elkaar? Hoe zorgen we dat er uiteindelijk een wijk komt waarin ieders belang tot zijn recht komt? De onderhandelingen leiden tot de uiteindelijke invulling van het stadsdeel. Wie weet zijn plannen te realiseren en verdient de meeste punten? Of blijkt een compromis tussen alle partijen uiteindelijk de beste oplossing die het meeste oplevert? Deze Serious Game is ontwikkeld vanuit het programma Stedelijke Transformatie om meer inzichten te krijgen in de manier waarop ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen toch tot een gedeeld eindplan kunnen komen.

3. Wonen en zorg
Het langer thuis wonen in de wijk van kwetsbare inwoners verloopt niet altijd vanzelf. Vaak is er een plus nodig op hun woning: een inlooppunt, een ontmoetingsplek of hulp bij het beheren van budget. De behoefte aan woonvormen tussen zelfstandig thuis en het tehuis in groeit. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen die uitstromen uit beschermd wonen. Lokale partijen als corporatie, gemeente, welzijns- en zorgaanbieders werken daarom steeds vaker intensief samen om in een gebied of in een gebouw te kunnen bieden wat bewoners daar nodig hebben. Een duurzame samenwerking en integrale aanpak van wonen en zorg, vergt inspanning van alle partijen. Omdat het regel- en financieringssysteem vaak keurig is verdeeld langs de lijnen van wonen en zorg.
In deze workshop presenteren de samenwerkingspartners van Den Bosch Zuid-Oost hun aanpak: wat lukt samen met de wijkbewoners?

4. Excursie naar spoorzone Den Bosch
De Spoorzone in Den Bosch is volop in ontwikkeling en de gemeente neemt ons mee om een kijkje te nemen. De route die is uitgestippeld zal ons te fiets langs de Verkadefabriek en de Tramkade, Grasso en het EKP-terrein brengen, wat zijn de plannen en wat wil de gemeente? We fietsen door het Paleiskwartier, die zich in de afrondende fase bevindt, en horen welke nieuwe ontwikkelingen gaan plaats vinden rondom de campus Onderwijsboulevard en de Willemspoort.

Voor wie?

Medewerkers van partners van Platform31 vanuit gemeenten, provincies, Rijk, corporaties en marktpartijen.

Map for Bestuurscentrum: Achter het Stadhuis 5-7, Den Bosch
7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland

Platform31 organiseert speciaal voor haar partners in Zuidoost-Nederland een regiosessie waarin u hoort welke ontwikkelingen u de komende tijd kunt verwachten. U ontdekt hoe de landelijke trends zich in het zuidoosten van Nederland manifesteren, welke lessen rondom stedelijke transformatie relevant zijn in dit gebied en hoe u de klimaatadaptatie en energietransitie kunt vormgeven. Lees meer

12:30 Inloop
13:00 Trends in Zuidoost-Nederland
14:00 Pauze
14:15 Werksessies of excursie
16:30 Afronding en borrel