Regels in het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving en zorgt daarmee voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Maar wat wordt precies verstaan onder ‘regels’? In de wereld van bestemmingsplannen schreef de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen tot in detail voor welke regels u kon opnemen. Voor het omgevingsplan is er echter nog nauwelijks referentie. De keuzevrijheid is groot. Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u welke soorten regels er allemaal zijn en wat de afwegingen zijn om tot keuzes te komen.

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet: ruimte voor keuzes

‘De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen’ (artikel 2.4).

‘Het omgevingsplan kan regels bevatten over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving’ (artikel 4.1).

‘Het omgevingsplan moet in elk geval die regels bevatten die nodig zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (artikel 4.2).

Bovenstaande drie bepalingen vormen het hart van de wettelijke regeling over het omgevingsplan. Samengevat: het omgevingsplan bevat regels, waaronder regels over activiteiten, en die regels moeten samen bijdragen aan een evenwichtige toedeling van functies op locaties.

Wat het begrip fysieke leefomgeving inhoudt, verduidelijkt artikel 1.2 in de Omgevingswet. Het Omgevingsbesluit bepaalt dat gemeenten de keuze hebben om bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving al dan niet in het omgevingsplan te regelen. Wat moet worden verstaan onder ‘regels over’ is echter een stuk minder duidelijk. Wie het antwoord daarop in de Omgevingswet zoekt, komt in elk geval van een koude kermis thuis. Een helder overzicht van de soorten en mogelijkheden ontbreekt. Er zijn eisen aan inhoud (denk aan instructieregels) en vorm, maar die zijn beperkt. Zeker is, dat de verscheidenheid aan mogelijkheden veel groter is dan momenteel: bij het opstellen van bestemmingsplannen bevat de SVBP immers gedetailleerde voorschriften.

Supplement en studiemiddag

Juist vanwege de enorme vrijheid is er behoefte aan een helder overzicht van soorten regels die het omgevingsplan kan bevatten. Gemeente zijn over de volle breedte op zoek naar de beste manier om dit instrument vorm te geven, zowel qua reikwijdte als qua vorm.

Tijdens de volgende studiemiddag en in het eerste supplement van 2020 helpen wij u op weg. We gaan in op de soorten regels in het omgevingsplan. Hiermee willen we een praktisch hulpmiddel bieden aan professionals die zich bezighouden met het opstellen van omgevingsplannen. We geven een overzicht van de verschillende soorten regels, hoe deze kunnen worden ingezet om doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en welke afwegingen een rol spelen bij het maken van keuzes.

Hoe werkt het?

In verband met het coronavirus vindt deze studiemiddag online plaats via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de studiemiddag is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Bent u een abonnementhouder?

Dan kunt u dit keer met drie (i.p.v. twee) personen deelnemen aan de studiemiddag. Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Meer nieuws en achtergronden vindt u in het Kennisdossier Omgevingswet.

Map for

Regels in het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Er gaat veel aandacht naar de verbrede reikwijdte van de wet, maar wat wordt precies verstaan onder ‘regels’ over de fysieke leefomgeving? Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u welke mogelijkheden en beperkingen u heeft als gemeente, hoe dat verschilt met de huidige situatie en welke soorten regels er allemaal zijn. Lees meer

Wilt u deelnemen? Mail naar: