Preventie van overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van corporaties

Hoe verminder je overlast van mensen met verward gedrag in je wooncomplex/buurt? Nog beter: hoe kun je problemen voorkomen en bijdragen aan een zachte landing in de wijk van huurders met psychische kwetsbaarheden? Preventie van overlast is een mooi streven, maar hoe geef je dit vorm? Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Tijdens drie bijeenkomsten gaan we aan de hand van uw expertise, werkwijze en dilemma’s aan de slag met verschillende thema’s.

Verschillende corporaties hebben al vernieuwende initiatieven op dit vlak ontplooit, anderen werken eraan. Samen met deze corporaties gaat Platform31 aan de slag met het inventariseren van vernieuwende aanpakken en initiatieven om te komen tot een aantal voorbeeldaanpakken.

Drie bijeenkomsten

Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Tijdens drie bijeenkomsten gaan we aan de hand van uw expertise, werkwijze en dilemma’s aan de slag met een aantal thema’s. Verschillende corporaties presenteren samen met hun partners hun aanpak en leggen eventuele dilemma’s voor. Als deelnemer krijgt u de rol van expert, brengt u uw ervaringen in en spiegelt u op die van anderen.

De volgende vragen staan in de bijeenkomsten centraal:

  • Wat kunt u als corporatie doen wanneer er sprake is van overlast?
  • Welke activiteiten onderneemt u om overlast te voorkomen?
  • Tegen welke dillema’s loopt u aan?
  • Hoe trekt u in dit kader op met uw samenwerkingspartners?

De eerste bijeenkomst heeft als onderwerp Signalering en monitoring. We bespreken verschillende methoden waarmee (potentiële) overlast in kaart wordt gebracht en gemonitord. Deze bijeenkomst vindt plaats op 25 september 2018 van 10.00 – 14.00 uur.

De andere twee bijeenkomsten worden gepland in de periode oktober tot en met december 2018. Op basis van onze inventarisatie (lopend) bepalen we de thema’s van deze bijeenkomsten. Te denken valt aan versterken draagkracht in de wijk, versterken ggz-expertise in de wijk, aanpakken in het geval van een crisis van een huurder en kansen in de samenwerking met professionals en/of huurders.

Resultaat

Het project resulteert in een kennisdossier dat wij online beschikbaar stellen. In dit dossier wordt in een eerste publicatie een praktijkgericht overzicht van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken opgenomen. Daarnaast leggen we de uitkomsten van het denktank- en leertraject vast en publiceren we enkele voorbeeldaanpakken.

Een vertegenwoordiger van Aedes neemt deel aan het projectteam. Op deze manier zorgen we voor een goede verbinding tussen de activiteiten van Aedes en Platform31 op dit thema.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om kosteloos deel te nemen aan dit denktank- en leertraject? Neem dan contact met Susan van Klaveren, susan.vanklaveren@platform31.nl. Zij houdt u op de hoogte van de planning en invulling van de bijeenkomsten.

Laat bij uw aanmelding weten welke interessante werkwijze, interventie, instrument of samenwerking u wilt inbrengen in het traject. Er kunnen maximaal 12 corporaties deelnemen. Bij meer dan 12 aanmeldingen selecteren wij de deelnemers op basis van de in te brengen aanpakken.

Map for De eerste bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.

De andere twee bijeenkomsten worden gepland in de periode oktober tot en met december 2018
Alex schroder internal thumb small 1520874561

Preventie van overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van corporaties

Hoe verminder je overlast van mensen met verward gedrag in je wooncomplex/buurt? Nog beter: hoe kun je problemen voorkomen en bijdragen aan een zachte landing in de wijk van huurders met psychische kwetsbaarheden? Preventie van overlast is een mooi streven, maar hoe geef je dit vorm? Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Lees meer

Heeft u belangstelling om kosteloos deel te nemen aan dit denktank- en leertraject? Neem dan contact met Susan van Klaveren, susan.vanklaveren@platform31.nl. Zij houdt u dan op de hoogte van de planning en invulling van de bijeenkomsten.

Laat bij uw aanmelding weten welke interessante werkwijze, interventie, instrument of samenwerking u wilt inbrengen in het traject. Er kunnen maximaal 12 corporaties deelnemen. Bij meer dan 12 aanmeldingen selecteren wij de deelnemers op basis van de in te brengen aanpakken.