Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

Bent u bezig met het huisvesten van huishoudens met een middeninkomen? En worstelt u met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden u beschikbare instrumenten kunt inzetten? In september start Platform31 hiervoor een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies?

Waarom deze praktijkreeks?

Huishoudens met een middeninkomen vinden op de woningmarkt zeer moeizaam woonruimte. Het aanbod is gering en de gevraagde koop-of huurprijzen vallen vaak niet binnen het budget van deze woningzoekenden. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om het aanbod voor deze doelgroep te verruimen, in kwantiteit en in kwaliteit en zowel in het huur- als koopsegment. Ondanks het beschikbare instrumentarium blijkt dat veel gemeenten worstelen met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden ze beschikbare instrumenten in kunnen zetten. Hierdoor wordt de potentie van instrumenten niet goed benut en worden kansen gemist.

Wat leert u?

Doel van deze praktijkreeks is om gemeenten in marktgebieden met een middelhoge of hoge marktdruk handelingsperspectief te bieden bij het huisvesten van huishoudens met een (laag) middeninkomen. Deze praktijkreeks en de aansluitende handreiking geven u:

  • inzicht in welke bestaande en nieuwe instrumenten tot uw beschikking staan;
  • inzicht in wat hiervan de voor-en nadelen zijn;
  • concrete handvatten voor toepassing van instrumenten in de lokale beleidspraktijk.

Hiermee kunt u uw beleid, gericht op het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor woningzoekenden met een (laag) middeninkomen, versterken en verder uitbouwen.

Wat gaan we doen?

In vijf online thematische sessies zoomen we in op ervaringen die met verschillende instrumenten in de praktijk zijn opgebouwd. Ook brengen we oplossingsrichtingen voor knelpunten in beeld en behandelen we juridische en financiële implicaties. In de praktijkreeks staan de praktische toepasbaarheid en praktijkervaring centraal. U wordt uitgedaagd om op elkaar en de presentatoren te reflecteren. De praktijkreeks stelt u in staat om van elkaar te leren en de eigen praktijk te verdiepen.

U kunt zich bovenaan deze pagina voor een of meerdere sessies aanmelden.

Programma en data

Effectiviteit financiële beleidsinstrumenten en nieuwe woonvormen
Woensdag 27 oktober
09.00 – 11.00 uur

Welke financiële oplossingen en constructies zijn er om woningen in het middensegment betaalbaar te houden? Met o.a. Mattijs Letteboer (Companen), Jeroen Wissink (Companen), Maurice van Noordenne (provincie Noord-Brabant), Yassin El Ouardani, (gemeente Almere), Maarten Nip (gemeente Almere) en Frank Wassenberg (Platform31).

Samenwerking met marktpartijen en corporaties
Woensdag 10 november
09.00 – 11.00 uur

Hoe realiseer je samen met corporaties en marktpartijen woningen in het middensegment? Hoe spreek je dit af met partijen? Met Boy Wesel (Bouwinvest), Janneke van Raak, Arjan Oosterhuis (Rabobank), Tak Lam (BPD), Patrick Dogge (Trudo) en een vertegenwoordiger van gemeente Eindhoven.

Samenvattende sessie voor kleine gemeentes
Woensdag 24 november
09.00 – 11.00 uur

Tijdens deze samenvattende sessie voor kleine gemeentes delen we de ervaringen en handvatten uit de 4 thematische sessies. Deze sessie organiseren we in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Met o.a. Anne Koning (provincie Zuid-Holland), Hamit Karakus (Platform31), Jeroen Wissink (Companen) en Thierry Wever (Rigo).

Voor wie?

De praktijkreeks is bedoeld voor gemeenten in woningmarkten met een middelhoge of hoge marktdruk, waar het huisvesten van huishoudens met een (laag) middeninkomen op de agenda staat. Deze gemeenten zoeken, naast een handzaam overzicht van beschikbare en nieuwe instrumenten, vooral naar de daarmee opgebouwde ervaring in de praktijk, met als doel het aanbod van woonruimte in het middensegment te verruimen, aanbieders van middeldure huur- en koopwoningen te faciliteren en woningzoekenden in het middensegment effectief te bedienen.

Handreiking (voorjaar 2022)

De in de praktijkreeks gedeelde lessen en in beeld gebrachte praktijkervaringen bundelen we in de handreiking ‘Effectief bedienen van het middensegment’. De handreiking biedt gemeenten een op de praktijk gebaseerde manier van handelen aan, om het middensegment goed en effectief te kunnen bedienen. Zodat energie niet verloren gaat aan het opnieuw uitvinden van het wiel.

Map for

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

In september start Platform31 een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment van de woningmarkt effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies? Lees meer

Hieronder kunt u zich hieronder voor een of meerdere sessies aanmelden.