Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours


Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zetten we de Praktijkreeks Flexwonen op. Bent u erbij?

Programma

De Praktijkreeks Flexwonen bestaat uit vier webinars en drie flextours. Tijdens de webinars leert u wat er komt kijken bij het realiseren van flexwoningen en krijgt u concrete handvatten aangereikt. Tijdens de flextour kunt u zich laten inspireren door voorbeelden uit de praktijk.
Hieronder ziet u het resterende programma. Heeft u webinars gemist? Terugkijken kan hier.

Den Bosch

Flextour 13 januari 2022 (Zayaz, Den Bosch)
Let op: i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen excursie, maar een webinar.

Tijdens deze etappe van de flextour bezoeken we Den Bosch. Woningcorporatie Zayaz liet in samenwerking met de gemeente twintig woningen aan de Aartshertogenlaan bouwen. Deze woningen zijn bedoeld voor kleine gezinnen met kinderen, die dringend woonruimte zoeken. De woningen zijn kant en klaar geleverd. Ze hebben een oppervlakte van bijna vijftig vierkante meter over twee verdiepingen. De rijtjeswoningen worden verhuurd voor 581 euro per maand, exclusief servicekosten.
De woningen kunnen 10 jaar op deze plek blijven staan en de bewoners krijgen ook een contract voor tien jaar. Dat is veel langer dan de tweejarige contracten die bewoners van andere tijdelijke woningen van Zayaz krijgen. De corporatie vindt dat nodig om stabiliteit te bieden voor de kinderen, zodat die niet in korte tijd veel moeten verhuizen.

Op 13 januari vertellen Jurgen Arts (Zayaz) en Anne Lochs (gemeente den Bosch) over de ontwikkeling van het project. Ze leggen uit waarom ze kozen voor tijdelijke woningen in plaats van permanente woningen, hoe ze draagvlak creƫerden en een locatie vonden. Ook vertellen ze over het inkoopproces, de rol van de gemeente en de businesscase.
Daarna deelt Cindy Roest (Zayaz) haar ervaringen met sociaal beheer, bewonersparticipatie en de toewijzing van woningen.


Map for

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Het is helaas niet meer mogelijk om je voor de praktijkreeks flexwonen aan te melden.