Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

De woningnood in Gelderland is hoog. Jongeren, starters en spoedzoekers kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden en ouderen kunnen niet doorverhuizen. Er is daarom snel behoefte aan extra woningen. Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg.

Snelle, makkelijke oplossing?

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komen veel praktische vragen bij kijken: Wie neemt het initiatief? Wie wordt de eigenaar? Welke ruimtelijke procedure is nodig? Hoe gaan we om met beheer, inspraak en advisering? Wat kost het? Als het om nieuwbouw gaat: welke leveranciers zijn er? Als we een bestaand gebouw verbouwen: wat zijn de verbouwkansen en -kosten? Welke bewoners komen er straks?

Stuk grond of pand (tijdelijk) beschikbaar voor flexwonen

U heeft een braakliggend stuk grond of een leegstand pand (tijdelijk) ter beschikking. Ideaal voor tijdelijke woonruimte voor (een mix van) jongeren, statushouders, arbeidsmigranten, starters en andere spoedzoekers. Echter: tijd, capaciteit, kunde en kennis ontbreken. Dat is jammer, want zo missen uw woningzoekenden de kans op woonruimte. Daar gaan we wat aan doen!

Doe mee aan de praktijkleerkring voor flexwonen!

In de praktijkleerkring gaan de provincie Gelderland en Platform31 samen met u, acht tot tien andere gemeenten en lokale partijen en externe deskundigen aan de slag om tot een uitvoeringsplan te komen voor een project voor flexwonen. Samen zorgen we ervoor dat het idee snel werkelijkheid wordt, onder het motto: “Met kerst 2023 wonen hier mensen!”.

U werkt aan elkaars projecten en leert van elkaars ervaringen. We werken aan een uniform model, regeling, vergunningaanvraag, (ge)bouwkeuze en financiering. In vier dagdelen heeft u een projectplan, een planning en een businesscase.

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, en er is ook geen garantie voor het slagen van uw project.
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar we vragen wel uw betrokkenheid en inzet. We gaan uit van vrijwillige deelname, maar niet vrijblijvend: uw gemeente dient in principe bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Bij voorkeur de betrokken projectleider en wanneer u onverhoopt niet kan, een vervanger. Heeft u een collega voor wie deze praktijkleerkring interessant(er) kan zijn? Stuur deze uitnodiging dan gerust door!

Wat vragen we verder van u?

  • Er is al een locatie in beeld: een stuk grond of een (leegstaand) pand;
  • De gemeente heeft de intentie dit te willen benutten voor flexwonen. Er zijn geen overduidelijke belemmeringen. En ook u wilt tempo!
  • Minstens één deelnemer vanuit de gemeente is aanwezig (u kunt een andere lokaal betrokken partij meenemen);
  • Deelnemers doen aan alle vier bijeenkomsten van de praktijkleerkring mee. Alle bijeenkomsten zijn in Gelderland. De startbijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2023 in het provinciehuis in Arnhem. De data en locaties van de drie bijeenkomsten daarna stemmen we in overleg met de deelnemers af.
  • Buiten de bijeenkomsten vergt uitwerking van het projectplan en de businesscase ook enige tijd.

Voor wie?

We organiseren deze praktijkleerkring exclusief voor gemeenten uit de provincie Gelderland.

Aanmelden

U kunt zich tot 31 januari aanmelden via het aanmeldformulier onder de groene button.
Daarna bellen we u voor een oriëntatiegesprek. We willen de groep niet te groot laten worden om elke deelnemer goed aan bod te laten komen. Daarom is het op voorhand niet uit te sluiten dat we moeten selecteren en/of groeperen als er te veel aanmeldingen zijn.

Meer weten?

Meer informatie over flexwonen kunt u vinden via: www.platform31.nl/flexwonen
Of bekijk het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland.

Map for Provinciehuis Gelderland: Markt 11, 6811 CG, Arnhem

Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de praktijkleerkring? Neem dan contact op met: