Positive Energy Districts Conference

Experiences and Guidance for Design and Implementation

In heel Europa wordt gewerkt aan de energie- en warmtetransitie, van aardgasvrije wijken tot zelfs Positive Energy Districts: gebieden die meer produceren dan ze nodig hebben. In juni vindt de ‘Positive Energy Districts Workshop: Experiences and Guidance for Design and Implementation’ plaats in Amsterdam. Beleidsmakers, onderzoekers en betrokkenen uit heel Europa komen bijeen om ervaringen en onderzoek te delen.

Vanwege het internationale karakter van de conferentie is de voertaal Engels.

Programma

De eerste workshopdag richt zich op de uitdagingen waarmee gemeentelijke professionals en beleidsmakers worden geconfronteerd bij het werken met PEDs en benadrukt waar ze op moeten letten bij het nastreven van de realisatie van PEDs in hun lokale omgeving. Door het bezoeken van pilots (in de regio Amsterdam Zuidoost) en het voeren van discussies – zowel plenair als in kleinere werkgroepen – willen we nieuwe ideeën bedenken om vooruit te komen.

De tweede dag heeft een wetenschappelijk karakter en gaat over interdisciplinaire benaderingen voor PEDs: hoe kunnen verschillende onderzoeksgebieden bijdragen? Welk onderzoek is er nog nodig? Hoe ontwikkelt het concept Positive Energy Districts zich de komende jaren? Deze discussies zijn ook relevant voor gemeenten, omdat ze de hiaten in de departementale samenwerking aanpakken die nog moeten worden overbrugd om PEDs te realiseren.

→ Een uitgebreider programma vind je op de inschrijfpagina.

Keynotesprekers

Tot nu toe zijn de volgende sprekers bevestigd:

  • Peter Rathje (CEO, ProjectZero)
  • Renée Heller (Lector Energy & Innovation, Hogeschool van Amsterdam)
  • Ger Baron (Chief Technology Officer, gemeente Amsterdam)
  • Geleyn Meijer (rector, Hogeschool van Amsterdam)

Excursies

Onderdeel van het programma zijn excursies naar locaties die bezig zijn met het ontwikkelen van PEDs. Een greep uit de excursies vind je in onderstaande video.

Map for

Positive Energy Districts Conference

Experiences and Guidance for Design and Implementation

In juni komen beleidsmakers, onderzoekers en betrokkenen uit heel Europa bijeen om ervaringen en onderzoek te delen over Positive Energy Districts: gebieden die meer energie produceren dan ze nodig hebben. Leer over successen en uitdagingen van pilots in Amsterdam en de onderzoeksthema’s van het COST Action Positive Energy Districts European Network. Lees meer

Je kunt je hier aanmelden.