Platform31 on tour in Den Haag

Exclusief voor partners van Platform31

Dit jaar bestaat Platform31 tien jaar! Om dat te vieren organiseren we speciaal voor ons partnernetwerk op donderdagmiddag 3 november een excursie in Den Haag. We verzamelen op het kantoor van Platform31 en springen op de fiets richting transformatiegebied de Binckhorst en het stadsdeel Laak. Dit stadsdeel is volop in ontwikkeling, we horen de ins en outs hierover én delen daarbij de nieuwste inzichten en mijlpalen vanuit onze Platform31 programma’s en projecten. Ga mee op expeditie en ontdek wat Den Haag en Platform31 in huis hebben!

Wat gaan we doen?

We starten de middag op het kantoor van Platform31. Victor Everhardt, directeur/bestuurder van Platform31 trapt de middag af. Vervolgens fietsen we in groepen door de Binckhorst. Hier wordt keihard gewerkt aan de grootschalige transformatie van dit voormalige bedrijventerrein. Veel verschillende mogelijkheden komen hier samen: wonen, werken, ontspannen in voldoende groen. Hoe gaat dat samen? Hoe pak je de verdichting goed aan en hoe zit dat met de participatie van nieuwe bewoners? Experts van Platform31 en onze kennispartners kunnen u er alles over vertellen.

We steken het water over en fietsen Molenwijk in, een vooroorlogse, multiculturele wijk. Hier werd vorig jaar het Cromvlietplein met grote betrokkenheid van omwonenden getransformeerd tot een klimaat adaptief, groen plein. We krijgen een kijkje in de keuken van de gemeente: hoe werden bewoners betrokken? En hoe organiseerden ze deze integrale samenwerking intern bij de gemeente? In het klaslokaal van de bijbehorende kinderboerderij delen we onze lessen van drie jaar experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken en andere Platform31-projecten die samenkomen in de wijk.

Als kennis- en netwerkorganisatie zien we trends rondom actuele vraagstukken vanuit veel verschillende perspectieven. In deze excursie reflecteren we, vanuit de kennis en inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, op de ontwikkelingen in Laak en de Binckhorst vanuit verschillende Platform31-invalshoeken, zoals het wijkgericht domeinoverstijgend werken, stedelijke transformatie, de woningbouwopgaven, verduurzaming, vergroening en participatie.

We sluiten onze reis af met een borrel. Meer detailinformatie over het programma volgt in september.

Voor wie?

Deze excursie is alleen toegankelijk voor partners van Platform31.

Map for

Platform31 on tour in Den Haag

Exclusief voor partners van Platform31

Dit jaar bestaat Platform31 tien jaar! Om dat te vieren organiseren we speciaal voor ons partnernetwerk op donderdagmiddag 3 november een excursie in Den Haag Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.