Overlast in de wijk: Voorkomen is beter dan genezen!

Preventieve aanpakken voor corporaties

Corporaties zien het aantal overlastmeldingen de laatste jaren toenemen. Naast het oplossen van overlastproblematiek, werken veel corporaties aan het voorkómen ervan. Dat is niet eenvoudig. Vaak worden de oorzaken van overlastgevend gedrag onvoldoende begrepen en loopt het contact niet goed, zowel tussen huurders onderling als met de corporatie. Hoe krijg je hier als woningcorporatie grip op? Hoe krijg je zicht op de belevingswereld van de kwetsbare huurder en welke handvatten biedt dit voor corporatiemedewerkers? Hoe krijg je als corporatie inzicht in de woonvaardigheden van huurders en hoe kun je daarop anticiperen? Laat u tijdens deze bijeenkomst inspireren door goede voorbeelden van corporaties die werk maken van bovenstaande vraagstukken.

Het aantal mensen met een zorg- of begeleidingsvraag in het vastgoed van corporaties neemt toe. Dat gaat vaak goed, maar kan soms schuren. Corporaties zetten zich er, samen met gemeenten, zorgpartijen en anderen, voor in dat iedereen zich thuis kan voelen in de wijk. Het voorkomen van overlast is beter dan genezen, zo is het motto. Werkende weg verbreedt het instrumentarium van corporaties op het gebied van preventie zich, zowel op het terrein van verhuur als van beheer. Soms is het nodig om hard op te treden, maar veel vaker loont het om het gesprek aan te gaan, begrip te hebben voor elkaars positie en op basis daarvan afspraken te maken. Corporaties kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Wat gaan we doen?

Susan van Klaveren van Platform31 trapt de bijeenkomst af door inzichten en goede voorbeelden van preventieve aanpakken van woningcorporaties met u te delen. Dit doet zij op basis van het rapport Overlast voorkomen in de wijk (2019). Vervolgens verkent u samen met vakgenoten wat corporatiemedewerkers kunnen doen om de belevingswereld van de kwetsbare huurder beter te begrijpen. Hoe krijgen corporaties in beeld over welke woonvaardigheden nieuwe én zittende huurders beschikken? Welke afspraken maak je over woongedrag en wat kun je nog meer doen in de preventie van overlast? De bijeenkomst op 13 juni biedt inzicht.

Daarnaast zoomen we in op vernieuwende initiatieven van corporaties, gericht op het verminderen van overlast van mensen met verward gedrag in het eigen vastgoed. In groepjes gaat u actief aan de slag met fictieve of zelf ingebrachte (overlast)cases. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen corporaties hiermee omgaan?

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor woonconsulenten, verhuurmedewerkers, complex-, buurtbeheerders gebiedsbeheerders en beleidsmedewerkers wonen of verhuurbeleid van woningcorporaties. Het programma Werken aan leefbare wijken staat open voor corporatiemedewerkers van zowel partners als niet-partners van Platform31. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Let op: het maximum aantal deelnemers is beperkt.

Map for Kantoor van woningcorporatie De Alliantie, Jan van der Heijdenstraat 36, 1221 EJ Hilversum
Overlast in de wijk internal thumb small 1556722153

Overlast in de wijk: Voorkomen is beter dan genezen!

Preventieve aanpakken voor corporaties

De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Wat kunnen corporaties doen om overlast in de wijk te voorkomen? Op 13 juni ontvangt u praktische handvatten die u hierbij helpen en kunt u zich laten inspireren door goede voorbeelden van preventieve aanpakken. Lees meer

Wij komen graag met u in contact, zodat we de bijeenkomst zoveel mogelijk kunnen afstemmen op uw behoeften. Wilt u daarom uw telefoonnummer invullen in het onderstaande opmerkingenveld?

Let op: Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst door het onderstaande formulier in te vullen. U hoort zo spoedig mogelijk of u kunt deelnemen.