OTB | Platform31 Wooncongres 2018

(ver)Dringen op de woningmarkt

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op dinsdag 4 december 2018 voor de negende keer op rij het Wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt.

De recessie is voorbij. De woningvraag trok flink aan met als resultaat een nieuwe woningnood. De huizenprijzen blijven stijgen en de druk op de sociale en vrijesector huurvoorraad groeit. Er lijkt niet voor iedereen plek. Dit probleem speelt zich af in de Randstad én ook in andere provincies en krimpgemeenten. Verschillende doelgroepen vallen tussen wal en schip. Wie zijn deze doelgroepen, waardoor vallen zij tussen wal en schip en wat zijn oplossingen om hun verdringing op de woningmarkt te voorkomen?

Een deel van de oplossing is het realiseren van meer woningen. Traditionele nieuwbouw duurt lang. Snellere oplossingen om verdringing tegen te gaan en voor iedereen een plek te creëren zijn gewenst. Mogelijkheden hiervoor liggen in een efficiëntere inzet van het bestaande vastgoed. Bijvoorbeeld door hergebruik van leegstaand vastgoed, door woonruimteverdelingssystemen anders en effectief in te richten of door nieuwe vormen van huurcontracten in te zetten. De uitdagingen en mogelijke oplossingen komen tijdens het Wooncongres uitvoerig aan bod.

Programma

Peter Boelhouwer (OTB) trapt het ochtendprogramma af door u mee te nemen in de vraagstukken rondom verdringing op de woningmarkt. Tevens presenteert hij de meest recente verhoudingen tussen vraag en aanbod.

Vervolgens praat Frank Wassenberg (Platform31) u bij over het zogenaamde souterrain van de woningmarkt. Kwetsbare mensen die snel een woning zoeken, komen in kwetsbare wijken of zelfs vakantieparken terecht. Wat is hun perspectief en hoe pakken gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partners dit op?

Monique van Haaf (gedeputeerde provincie Overijssel) deelt inzichten uit de Overijsselse experimenten ‘de Woonkeuken’ en ‘de Stadsbeweging’ om voldoende kwalitatieve woonruimte te realiseren. Wat houden de experimenten in en wat levert het op?

We sluiten de ochtend af met een debat onder leiding van dagvoorzitter Tanja Morsheim (Platform31). Zij debatteert met Paulus Jansen (interim directeur, Woonbond), Desiree Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling, BPD) en Gido ten Dolle (directeur Ruimte en Economie, gemeente Delft) over de vraag: Moet er voor iedereen plek zijn in de stad?

In het middagprogramma ligt de focus op het vinden van oplossingen om verdringing te voorkomen en verkennen we wie daarvoor aan zet zijn. We bieden u de keuze uit twee discussiesessies en acht kennissessies. In de discussiesessies staan de thema’s middeninkomens en flexwonen centraal. Aan de hand van stellingen gaat u actief met elkaar op zoek naar oplossingen. Kiest u voor een kennissessie? Dan laat u zich inspireren over actuele thema’s als woonruimteverdeling en doorstroming, wonen in vakantieparken, de woningmarktopgave in krimpgebieden, hergebruik van maatschappelijk vastgoed, grondbeleid, verkamering en AirBnB, microwoningen en verdringing in stadswijken.

In de aanloop naar het Wooncongres maken het OTB en Platform31 steeds meer sprekers en programmaonderdelen bekend.

Voor wie?

Tijdens het OTB|Platform31 Wooncongres 2018 brengen wij u in één dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Daarnaast is het Wooncongres een unieke gelegenheid om woonprofessionals die werkzaam zijn bij woningcorporaties, overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, adviesbureaus, vastgoedbeleggers en bewoners- en belangenorganisaties te ontmoeten.

Samenwerking

OTB/TU Delft en Platform31 bundelen voor dit congres de krachten. Naast vele bijdragen vanuit het veld leveren beide organisaties relevante sprekers, projecten en experimenten.

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier op de website van het OTB. Verdere informatie is daar ook te vinden.

Map for De Haagse Hogeschool, Den Haag
Wooncongres 2018 internal thumb small 1529320285

OTB | Platform31 Wooncongres 2018

(ver)Dringen op de woningmarkt

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op dinsdag 4 december 2018 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt. Lees meer

U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van het OTB.