Oriëntatiebijeenkomst kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

Wilt u de woonzorgvisie vertalen naar concrete afspraken? Platform31 organiseert het kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering met 6 bijeenkomsten in de periode april – december. Op 24 maart lichten wij tijdens een oriëntatiebijeenkomst het programma toe en krijgt u antwoord op uw vragen.

Wat kan uw gemeente doen om tot versnelling van de aanpak te komen?

Steeds meer gemeenten hebben de woonzorgopgave in beeld en een woonzorgvisie opgesteld. Daarmee ligt er een goede basis voor het organiseren van de benodigde woonvormen en voorzieningen in wijken en buurten. De volgende stap is om met betrokken partners van visie naar uitvoering te komen. Het kennis- en leertraject ondersteunt gemeentelijke beleidsadviseurs wonen en/of zorg bij het formuleren van een uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken wonen met zorg. Ook werkt u aan een specifiek vraagstuk uit uw eigen praktijk.

Meer informatie

Map for

Oriëntatiebijeenkomst kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

In 2022 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. In deze oriëntatiebijeenkomst lichten wij het programma toe en krijgt u antwoord op uw vragen. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor de oriëntatiebijeenkomst door een mail te sturen naar annette.duivenvoorden@platform31.nl.