Oriëntatiebijeenkomst Experiment doorstroming van senioren op de woningmarkt

Dit najaar start Platform31 met het experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt. Tijdens deze oriëntatiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de quickscan Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt, dat ter voorbereiding op het experiment is uitgevoerd. Daarnaast geven we een korte toelichting op het experiment en kunnen hierover vragen worden gesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het experiment, dan bent u van harte uitgenodigd voor de oriëntatiebijeenkomst!

Wat gaan we tijdens het experiment doen?

In dit experiment gaat Platform31 samen met partijen uit de praktijk aan de slag om tot een gestructureerde aanpak van doorstroming te komen. Gedurende een jaar werken we samen met de deelnemers een aantal thema’s uit, zoals opgavegericht werken, het gebruik van data en het inspelen op het gedrag van senioren. Platform31 organiseert een aantal (online) bijeenkomsten waarin reflectie op elkaars praktijk centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten brengen de deelnemers hun aanpak in en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Platform31 zorgt voor een inhoudelijke opbouw van de verschillende sessies. Zo nodig vragen we experts voor een bijdrage hieraan of nodigen we professionals uit iets te vertellen over een case uit hun praktijk.

Voor wie is het experiment?

Het experiment is bedoeld voor gemeenten, corporaties, relevante marktpartijen, sociaal ondernemers en/of burgerinitiatieven die samen werken aan het laten doorstromen van senioren op de woningmarkt. We zoeken organisaties die al (wat) verder zijn in hun samenwerking op dit vlak, nieuwe interventies toepassen, veel gebruik maken van data rondom doorstroming en/of streven naar een aanpak die rekening houdt met het gedrag van mensen. Samenwerking staat centraal: per aanmelding dienen er daarom uit minimaal twee verschillende organisaties iemand deel te nemen, per (formeel/informeel) samenwerkingsverband kunnen er maximaal 5 personen worden aangemeld. Deze personen dienen op beleidsmatig niveau actief te zijn. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Map for

Oriëntatiebijeenkomst Experiment doorstroming van senioren op de woningmarkt

Tijdens de oriëntatiebijeenkomst van het experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt delen wij de uitkomsten van de quickscan en geven we een korte toelichting op deelname aan het experiment. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Lees meer