Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Let op: Deze expertmeeting is exclusief voor genodigden. Zonder uitnodiging kunnen wij u helaas niet toelaten. Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Krimpregio’s hebben al geruime tijd te maken met verloedering, leegstand en prijsdalingen in bepaalde delen van de woningvoorraad. Tijdens de expertmeeting ‘Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden’ verkent Platform31 samen met vertegenwoordigers uit krimpregio’s en provincies, onderzoekers en experts nieuwe strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Deze expertmeeting is exclusief voor genodigden en vindt plaats op 27 november in Utrecht.

De woningmarkt in krimpregio’s staat onder druk. Er is inmiddels ervaring opgedaan met maatregelen die de kwaliteit van huizen, straten en buurten verbeteren. Platform31 bundelde deze aanpakken in de publicatie Sturen op de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Complexer is de kwantitatieve opgave waar krimpregio’s op middellange termijn mee te maken krijgen. Platform31 wil enkele kansrijke strategische instrumenten en interventies verkennen voor de oplopende mismatch tussen vraag en aanbod. Op maandag 27 november trappen we dit traject af tijdens een expertmeeting voor een selecte groep van betrokkenen in krimpregio’s en inhoudelijke deskundigen.

Opzet van het programma

Dé strategie voor een toekomstbestendig woningmarktbeleid voor krimpregio’s bestaat niet. Elk gebied is immers anders. Overeenkomstig is echter de zoektocht naar vernieuwende aanpakken en alternatieve exploitatiemodellen die rekening houden met de context van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening.

Tijdens de bijeenkomst bespreken en bediscussiëren we een aantal mogelijke interventies en instrumenten. Aan de hand van de meest recente cijfers proberen we meer grip te krijgen op het vraagstuk middels analyse, monitoring en vroegsignalering. Vervolgens komen o.a. de kansen van sloop- en transformatiefondsen, ruimtelijke strategieën zoals her- en wegbestemmen van vastgoed en uitruil van woningcontingenten aan bod. Tevens presenteren we een inventarisatie van programma’s uit krimpgebieden in Duitsland, delen van de Verenigde Staten en Engeland rondom de woningmarkt.

Het verdere traject

De bijeenkomst markeert de start van een zoektocht naar strategische beleidsopties voor de woningmarkt in krimpregio’s. Daartoe richt Platform31 een kopgroep in, bestaande uit vertegenwoordigers uit de betreffende regio’s of provincies en enkele experts. Gedurende het traject ontmoeten zij elkaar regelmatig. Met als doel te leren van elkaars strategie, investeringen en resultaten. Samen bepalen ze de stappen voor verdere verkenning. Na de expertmeeting op 27 november organiseert Platform31 begin 2018 enkele werksessies op locatie in de regio waarbij de deelnemers samen thema´s verkennen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Map for Restaurant Claar: Voor Clarenburg 7, 3511 JE Utrecht
Krimp irene bronsvoort br internal thumb small 1505909185

Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpgebieden

Platform31 verkent samen met vertegenwoordigers uit krimpregio’s en provincies, onderzoekers en experts nieuwe strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Lees meer

Let op: Deze expertmeeting is exclusief voor genodigden. Zonder uitnodiging kunnen wij u helaas niet toelaten. Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.