Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Rondom deze thema’s organiseert Platform31 in 2022 een drietal webinars. Tijdens deze digitale bijeenkomsten komen praktijkvoorbeelden aan bod die deelnemers helpen met de vertaling van het beleidskader naar uitvoerbaar beleid en het realiseren van extra standplaatsen.

De afgelopen jaren hebben woonwagenbewoners in Nederland gestreden voor de erkenning van hun rechten. Door deze strijd komt hun positie stap voor stap terug op de politieke agenda. Platform31 ging de afgelopen maanden in gesprek met een aantal gemeenten die tijdens eerdere georganiseerde leerkringen binnen het kennis- en leerprogramma vooropliepen met het formuleren van nieuw woonwagenbeleid. Waar staan zij? Wat werkt? Waar liepen zij tegenaan? En hoe kunnen zij elkaar verder helpen? De opbrengst van deze gesprekken kunt u terugvinden in dit artikel. Met deze groep blijven we de komende tijd in gesprek door middel van intervisiesessies. In de webinars presenteren we praktijkvoorbeelden uit het land en de visie en ervaringen van kennisexperts.

Voor wie?

De webinars zijn bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in, of betrokken zijn bij, het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagens. Van gemeentelijke beleidsadviseurs die het beleidskader vertalen in lokaal beleid of in gesprek zijn met uitvoerders tot woningcorporaties die meer willen weten over wat er komt kijken bij de realisatie ervan.

Programma

De webinars hebben ieder een andere focus. We nodigen u van harte uit om aan te melden voor alle drie de webinars, maar het is ook mogelijk om er een of twee uit de reeks te volgen. U kunt ook terugkeren naar het inschrijfformulier om u op een later moment alsnog voor andere webinars uit de reeks in te schrijven.

Webinar 1: Succesfactoren richting nieuwe standplaatsen en beleid
11 mei 2022 | 10:00-11:30
In de eerste webinar op woensdag 11 mei staan gemeenten centraal waar lokaal woonwagenbeleid is vastgesteld en waar (samen met woningcorporaties) inmiddels gewerkt wordt aan de realisatie ervan. Zij leggen uit welke (beleids)stappen belangrijk zijn en geven tips en tricks over het overwinnen van eventuele obstakels.

Op het programma staan:

  • De gemeente Enschede (Marleen ter Huurne) over de genomen en komende hobbels richting ca. 8 nieuwe standplaatsen
  • Tips & tricks door Jeroen Kemna (wordt ingehuurd door gemeenten als coördinator woonwagenzaken) o.a. over hoe je de crisis en herstelwet inzet
  • Piet van Assendorp (voorzitter Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland) over het perspectief van woonwagenbewoners op de realisatie van nieuwe standplaatsen

Webinar 2: Hoe krijg je de businesscase rond?
29 juni 2022 | 10:00-11:30
In de tweede webinar op 29 juni nemen we de businesscase onder de loep. Hoe ziet de businesscase van woonwagens eruit? Hoe krijg je die samen met de woningcorporatie rond en kun je omgaan met de onrendabele top? Ook kijken we naar de mogelijkheden van de verduurzaming van woonwagens. Welke voorbeelden zijn er van het gasloos maken van woonwagens? En welke keuzes maakten betrokkenen om projecten daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen?

Webinar 3: Hoe kun je op regionaal niveau samenwerken?
7 december 2022 | 10:00-11:30
In het derde webinar op 7 december laten we voorbeelden van regionale samenwerkingsvormen zien.

  • Barbara van Hoek van de provincie Noord-Brabant vertelt hoe meerdere gemeenten in twee regio’s in Brabant samen optrekken met het vormgeven van het woonwagenbeleid en ook gezamenlijke afspraken maken over de toewijzing van woonwagens.
  • Frank Dirks, senior projectleider bij Platform31, presenteert (andere) praktijkvoorbeelden van samenwerking rondom het beheer of de toewijzing van woonwagens.
  • Maarten Prinsen, concern-adviseur bij Wooninc., neemt ons mee in de zoektocht van deze Eindhovense woningcorporatie om 50 extra standplaatsen te realiseren. Ze kijken daarbij ook naar andere oplossingen dan de traditionele woonwagen.
Map for

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

De inschrijving voor deze webinarreeks is gesloten.