Onderwijsroute en Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Platform31 en de themagroep Vergunninghouders en Asiel van het G40-stedennetwerk nodigen u van harte uit voor een verdiepingssessie over de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering en het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 4 februari verdiept u uw kennis over deze thema’s en kunt u zich laten inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Samen met vakgenoten van andere gemeenten gaat u aan de slag met concrete casussen en vraagstukken. Meld u nu aan!

Sessie: onderwijsroute

De onderwijsroute is gericht op de onderwijspotentie van inburgeraars en het benutten daarvan voor een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de wet, maar zijn nog op zoek naar hoe en met welke onderwijsaanbieders ze dit verder vorm kunnen geven om de inburgeraar optimaal te ondersteunen. Tegelijkertijd zijn de onderwijsinstellingen ook zoekende. In het ochtendprogramma van de verdiepingssessie brengen we onderwijs en gemeenten daarom bij elkaar. De MBO Raad geeft een inleiding en samen nemen we de onderwijsroute vanuit het perspectief van het onderwijs onder de loep. Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk: onderwijs en gemeenten die gezamenlijk succesvol optrekken. De kernboodschap is: we beginnen gelukkig niet bij nul. Er is al kennis en ervaring, het is absoluut mogelijk en het vraagt veel inzet van alle betrokken partijen.

Sessie: Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (waaronder vergunninghouders) hebben structurele achterstanden op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere arbeidsparticipatie, slechtere contracten en een lager loon. Ook zijn ze vaker werkloos en zijn ze oververtegenwoordigd in de bijstand. Zo heeft ruim 51 procent van de personen met een bijstandsuitkering een niet-westerse migratieachtergrond. Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt in acht pilots wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Gelijke kansen en een gelijke arbeidsmarktpositie voor iedereen die wil en kan werken. Het ministerie van SZW licht het programma VIA toe, waarna twee pilotgemeenten hun ervaringen tot nu toe delen. Het betreft hier de pilots die zich specifiek richten op arbeidstoeleiding: Leren en Werken en Intensieve Begeleiding van Langdurige Werkzoekenden.

De VIA heeft duidelijke raakvlakken met onderwerpen waarmee ook de themagroep Sterke Keten zich bezighoudt. Voor deze thematiek zoeken de themagroepen Vergunninghouders en Asiel en Sterke Keten dan ook graag de samenwerking op. Hierom nodigen we u dan ook uit om aanwezig te zijn bij deze verdiepingssessie.

Bekijk het uitgebreide programma onder het tabblad ‘programma’.

Map for Social Impact Factory Utrecht: Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Onderwijsroute en verdere integratie op de arbeidsmarkt internal thumb small 1579615376

Onderwijsroute en Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Platform31 en de themagroep Vergunninghouders en Asiel van het G40-stedennetwerk nodigen u van harte uit voor een verdiepingssessie over de Onderwijsroute in de nieuwe Wet Inburgering en het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer

9:30 Inloop

met koffie en thee

  • Ik ben alleen bij de sessie over de onderwijsroute aanwezig
  • Ik ben alleen bij de sessie over de VIA aanwezig
  • Ik ben bij beide sessies aanwezig
10:00 Welkom en toelichting programma

door Ankie Eleveld (Gemeente Almere secretaris Themagroep V&A) en Razia Ghauharali (Platform31)

10:10 De onderwijsroute – Perspectief vanuit het mbo

door Jetske Woudstra (MBO Raad)

10:30 Ervaringen uit de praktijk: Een schakeltraject mbo, hbo, wo

door Mariska Sondervan-van der Meer (ROC Mondriaan)

10:45 Vragen en toelichting vervolg
11:00 Aan de slag!

Op basis van een aantal casussen buigen we ons gezamenlijk over een aantal vraagstukken om tot oplossingsrichtingen te komen.

11:45 Terugkoppeling en afsluiting ochtendsessie
12:45 Inloop middagsessie

met koffie en thee

13:00 Welkom en toelichting middagprogramma

door Ankie Eleveld (gemeente Almere secretaris Themagroep V&A) en Razia Ghauharali (Platform31)

13:05 Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

door Jürgen Wander (Ministerie van SZW)

13:30 Ervaringen uit de praktijk

Pilot Leren en Werken
door de gemeente Utrecht
Pilot Intensieve Begeleiding van Langdurige Werkzoekenden
door de gemeente Enschede

14:00 Discussie

Tijdens de discussie bespreken we verschillende onderwerpen uit de presentaties in deelgroepen. Ook andere vragen komen aan bod, zoals ‘Generieke aanpak vs. Maatwerk: hoe kan je binnen de reguliere dienstverlening effectief zijn voor alle doelgroepen’.

14:45 Afsluiting

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op met: