Bestuurdersprogramma Conferentie Netwerkstad Nederland

Nederland staat voor grote uitdagingen. 1 miljoen huizen in 10 jaar erbij om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. En dat in een voor iedereen prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving samen? Hoe maken we dat gezonde en bereikbare netwerk van steden? Met slimme oplossingen voor deze gecombineerde opgaven kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden.

Het dagprogramma bestaat uit twee plenaire sessies waarin we de verstedelijkingstrategie centraal zetten en de bijpassende ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken aan elkaar koppelen. Tussendoor zoeken we tijdens twee workshoprondes de verdieping op en kijken we naar verschillende perspectieven op Netwerkstad Nederland. Hier maakt u bijvoorbeeld kennis met leefbaarheidsvraagstukken, de internationale positionering van Nederland, een verdieping op het polycentrische netwerk óf u gaat in ateliersetting aan de slag de stedelijke toekomst van Nederland.

De plenaire opening wordt onder leiding van Peter van der Geer onder andere verzorgd door Emiel Reiding (BZK) en Marleen Bosma (Bouwinvest). Gevolgd door sessies met Daan Roggeveen (MORE Architecture), Stephan Petermann (OMA), David Hamers (PBL), Margot Weijnen (TU Delft), Marcel Michon (Buck Consultants International) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool). Het laatste deel van het conferentieprogramma bestaat uit onderstaande.

Bestuurdersprogramma

Vanaf 15.00 uur volgt het bestuurdersprogramma van de conferentie, met de plenaire afsluiting van het event. Mocht u minder tijd hebben, maar toch een deel van de conferentie mee willen maken: In dit gedeelte richten we ons met een meer agenderende toon op bestuurders. Sprekers zijn: Jan Jaap de Graeff (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle) en Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving).

Aanmelden

Map for Madurodam, Den Haag
Netwerk stad internal thumb small 1571233744

Bestuurdersprogramma Conferentie Netwerkstad Nederland

Als we samen slimme oplossingen bedenken voor gecombineerde opgaven, dan kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden. Daar gaat het over op woensdag 27 november. Lees meer