Bestuurdersdiner Netwerkstad Nederland

Wij nodigen u graag uit voor het bestuurdersdiner ‘Netwerkstad Nederland’. Met u en andere bestuurders uit publieke en private organisaties willen we in beslotenheid van gedachten wisselen over de ambities in de Nationale Omgevingsvisie. Hoe denkt u dat we deze ambities moeten realiseren?

Het bestuurdersdiner vormt het slotstuk voor de conferentie Netwerkstad Nederland die Platform31 en CROW op 27 november organiseren. De conferentie heeft één van de vier prioriteiten van het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie als onderwerp: sterke en gezonde steden en regio’s. Platform31 en CROW willen inhoudelijk bruggen bouwen tussen de beleidsdomeinen ruimte en mobiliteit om tot die sterke en gezonde steden te komen. Ook willen we het netwerk met de in deze domeinen actieve professionals en bestuurders versterken. U bent vanzelfsprekend welkom om deze conferentie, of een deel daarvan, bij te wonen.

Bestuurdersdiner Netwerkstad Nederland

Het bestuurdersdiner vangt aan om 18:00 uur. De inloop is vanaf 17:00 uur en valt samen met de borrel waarmee de conferentie Netwerkstad Nederland wordt afgesloten. Tijdens het diner zijn de volgende sprekers aan het woord:

  • Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB en voorzitter Mobiliteitsalliantie)
  • Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
  • Mario Jacobs (wethouder gemeente Tilburg en duo trekker G40 Nationale Omgevingsvisie)

De conferentie

Het dagprogramma bestaat uit twee plenaire sessies waarin we de verstedelijkingstrategie centraal zetten en de bijpassende ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken aan elkaar koppelen. Het volledige programma vindt u in het blokkenschema. De dag biedt een breed scala aan activiteiten; u maakt kennis met leefbaarheidsvraagstukken, de internationale positionering van Nederland, een verdieping op het polycentrische netwerk óf u gaat in ateliersetting aan de slag de stedelijke toekomst van Nederland.

De plenaire opening wordt onder leiding van Peter van der Geer onder andere verzorgd door Emiel Reiding (BZK) en Marleen Bosma (Bouwinvest). Gevolgd door sessies met Daan Roggeveen (MORE Architecture), Stephan Petermann (OMA), David Hamers (PBL), Margot Weijnen (TU Delft), Marcel Michon (Buck Consultants International) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool).

Bestuurdersprogramma

Vanaf 15:00 uur volgt het bestuurdersprogramma van de conferentie, met de plenaire afsluiting van het event. Mocht u minder tijd hebben, maar toch een deel van de conferentie mee willen maken: in dit gedeelte richten we ons met een meer agenderende toon op bestuurders. Sprekers zijn: Jan Jaap de Graeff (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), Ed Anker(wethouder gemeente Zwolle) en Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving).

Aanmelden

Map for Madurodam, Den Haag
Netwerk stad internal thumb small 1571233744

Bestuurdersdiner Netwerkstad Nederland

Als we samen slimme oplossingen bedenken voor gecombineerde opgaven, dan kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden. Daar gaat het over op woensdag 27 november. Lees meer