Webinar DUT-subsidieronde #1

Aansluiten bij het Driving Urban Transitions partnerschap

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen voor de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie. Wij zijn niet de enigen! Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) draagt bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Binnenkort opent de eerste call; op 27 september beantwoorden Platform31, NWO, inclusief Regieorgaan SIA, ministerie van BZK en RVO al uw vragen hierover.

Interesse in Europese samenwerking op het vlak van energietransitie, mobiliteit of circulaire stadseconomie? Het partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) zet de komende jaren vol in op het verduurzamen van steden in de hele Europese Unie, door samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling tussen steden te stimuleren.

Laat u in deze bijeenkomst informeren over de laatste stand van zaken en hoe u zich kunt voorbereiden op de eerste DUT-call.

De drie pijlers van DUT

Het partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) draagt bij aan het doel van de Europese Commissie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit gebeurt in drie pijlers:

  1. Energietransitie – Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame gebiedsontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied.
  2. Mobiliteit (15-minute city) – De 15-minutenstad is wat de naam al zegt: alle noodzakelijke voorzieningen moeten op een reisafstand van 15 minuten vanaf iemands voordeur beschikbaar zijn. Dit draagt bij aan bevorderen van duurzame mobiliteitskeuzes in de stad, en een gezondere omgeving, waardoor je de auto vaker kunt laten staan.
  3. Circulaire economie – In de circulaire stadseconomie worden voorwerpen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt, enerzijds om afval te voorkomen en anderzijds om het moeten delven van nieuwe grondstoffen te vermijden. Dit beschermt ecosystemen en stimuleert leefbare, inclusieve en groene gemeenschappen en buurten.

DUT-call

Binnenkort opent de eerste call for proposals van het DUT-partnerschap. De call zal op 21 september bekend gesteld worden op de website van DUT. Kennisinstellingen werken in de projectaanvragen samen met lokale overheden en de stedelijke praktijk. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK en NWO inclusief Regieorgaan SIA bieden verschillende mogelijkheden voor financiering van (onderzoeks)projecten.

Nederlandse netwerkgroep DUT-call

Op 27 september organiseren Platform31, NWO, Regieorgaan SIA, BZK en RVO samen een netwerk- en informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde kennisinstellingen en samenwerkingspartners.

Tijdens deze digitale bijeenkomst ontvangt u de laatste informatie over DUT en kunt u al uw vragen stellen over de call Betrokkenen vanuit BZK, RVO en DUT geven toelichting en beantwoorden uw vragen. U bent van harte welkom!

Programma

  • Welkom en introductie door Patrick van Lunteren (Platform31)
  • Introductie van de DUT call door Margit Noll en Christoph Gollner van het DUT-partnerschap, gevolgd door vragen en discussie
  • Introductie over de beschikbare Nederlandse subsidie-instrumenten, gevolgd door vragen en discussie met Jacques Kimman (RVO), Jeroen Bart (ministerie van BZK), Esther van der Wel (NWO) en* Marcus van Leeuwen* (Regieorgaan SIA)
  • Ontmoeting met potentiële consortiumpartners via de virtuele tool Spatial Chat

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button bovenaan deze pagina. De bijeenkomst zal online plaatsvinden. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor kennisinstellingen die bezig zijn met integrale duurzame stadsontwikkeling, waaronder energietransitie, mobiliteit en circulaire economie, en stakeholders uit de praktijk, zoals (beleids)medewerkers van gemeenten en mkb die geïnteresseerd zijn in Europese samenwerking.

Map for

Webinar DUT-subsidieronde #1

Aansluiten bij het Driving Urban Transitions partnerschap

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen voor de energietransitie, mobiliteit en circulaire economie. Wij zijn niet de enigen! Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Binnenkort opent de eerste call; tijdens deze bijeenkomst beantwoorden Platform31, NWO incl. Regieorgaan SIA, BZK en RVO al uw vragen hierover. Lees meer