Naar gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, ook wel de lokale driehoek, vinden elkaar steeds beter bij lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn ze nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren, om zo te komen tot toekomstbestendig woonbeleid. Dit webinar – een initiatief van Platform31 en de Woonbond – zoomt in op inspirerende praktijkvoorbeelden waarin huurdersorganisaties en woningcorporaties op basis van gelijkwaardigheid samenwerken én hun huurdersachterban weten te bereiken. Ook besteedt het aandacht aan resultaten van recent onderzoek naar de tripartite samenwerking: ‘Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid’.

Doel webinar

  • Inspireren en leren van elkaar. Huurdersorganisaties en corporaties delen succesvolle praktijkvoorbeelden en werkwijzen met de deelnemers aan het webinar.
  • Ontdekken wat partijen kunnen doen om de representativiteit van de huurdersorganisatie te vergroten.

Vraagstukken

Enkele huurdersorganisatie en corporaties vertellen over hoe zij tot gelijkwaardige samenwerking gekomen zijn. Aan de hand van deze voorbeelden krijg je antwoord op vragen als:

  • Hoe kun je de samenwerking versterken?
  • Welke belemmeringen kom je daarbij tegen?
  • Hoe kun je de huurders op een vernieuwende manier betrekken?

Voor wie na dit webinar op zoek is naar meer verdieping, is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de praktijklabs over dit onderwerp die na de zomer starten.

Programma en sprekers

  • Veel huurdersorganisaties worstelen met het vinden van nieuwe bestuursleden. Helena Weitenberg, secretaris van bewonersraad Deltawonen, legt uit hoe ze een bewonersenquête hebben ingezet voor het vinden van nieuwe bestuursleden.
  • Esther Borstlap is de bevlogen directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonborg. Zij vertelt over haar visie op samenwerken met de huurdersorganisatie die volgens haar echt van toegevoegde waarde is. Adviseur Maarten Groen van de bijbehorende huurdersorganisatie legt uit wat er zo bijzonder is aan deze samenwerking.
  • Servatius, een woningcorporatie in Maastricht met zo’n 10.000 verhuureenheden, is trots op haar actieve vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een veilige een leefbare buurt. Sami Azizi, sociaal regisseur sociaal beheer, vertelt over hun aanpak Bewonerskrachten. Hij deelt successen, hindernissen en ook hoe bewonerskracht samengaat met bewonerscommissies en de huurdersorganisatie. Ook een bewoner zal zijn ervaring delen.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten die nieuwsgierig zijn naar hoe partijen elders samenwerken aan het vergroten van hun impact. We adviseren deelnemers om vooral samen aan te sluiten.

Map for

Naar gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties vinden elkaar steeds beter bij lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn ze nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Leer in dit webinar van succesvolle praktijkvoorbeelden. Lees meer