Mobility meets Philosophy

Op vrijdag 22 november 2019 vindt de meet-up ‘Mobility meets Philosophy’ plaats in Den Haag. Deze middag verbindt denkers en beleidsmakers om samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken en op zoek te gaan naar verrijking van het mobiliteitsbeleid. Het denken over mobiliteit is volop in beweging door maatschappelijke en technologische veranderingen. Steeds meer wordt gestreefd naar een integrale benadering van mobiliteit, verstedelijking en leefbaarheid.

Vijf filosofen delen hun gedachten over het mobiliteitsbeleid in de brede context. Filosofen zijn getraind in het bieden van nieuwe inzichten en het in twijfel trekken van aannames. Door het gesprek op te zoeken tussen filosofen en de mobiliteitswereld ontstaan nieuwe perspectieven op bestaande struikelblokken. In een eerder verschenen publicatie Filosofen agenderen de stad leest u de perspectieven en denkramen van tien filosofen over stedelijke ontwikkelingen.
De volgende vijf Nederlandse filosofen verzorgen een pitch en schrijven een essay over een thema in relatie tot mobiliteit:

  • Daan Rovers (Denker des Vaderlands): ‘Mobiliteit, politiek en het politieke debat’ (onder voorbehoud);
  • Naomi Jacobs (schrijver en filosoof): ‘Uitdagingen en kansen in plaats van angst’;
  • Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie), ‘Mobiliteit en de inclusieve samenleving’;
  • Jan Hendrik Bakker (auteur, docent en journalist), ‘Mobiliteit en wonen’;
  • Coen Simon (schrijver en filosoof), ‘Mobiliteit en samenleving’.

Doel van het initiatief

Het doel van de middag is te werken aan een beter begrip van het fenomeen mobiliteit binnen een vitale mobiele samenleving en dit te delen met de mobiliteitsvakwereld. De opbrengsten van deze discussies worden verwerkt in definitieve essays die begin 2020 worden gebundeld tot een CROW-publicatie ‘Mobility meets Philosophy – Filosofen agenderen Mobiliteit’. Dit initiatief om verbinding, verbreding en vernieuwing binnen transport en mobiliteit te versterken is door de volgende partijen opgezet: NMTM (New Movements in Transport and Mobility), RWS, CROW, Platform31, provincie Noord-Holland en Platform WOW.

Programma

De thema’s van de vijf filosofen worden aan de hand van een pitch met de aanwezigen gedeeld. Vervolgens worden tijdens de deelsessies dieper op de inhoud ingegaan en gediscussieerd. Hierin komen de concept-essays aan bod. Je kunt deze middag deelnemen aan twee discussies. In het aanmeldformulier kies je de thema’s waar jouw interesse naar uitgaat.

12.00 – 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 – 13.05 uur Welkom door dagvoorzitter
13.05 – 13.30 uur Pitches
13.30 – 14.30 uur Ronde 1 workshops
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Ronde 2 workshops
16.00 – 16.25 uur Opbrengst verteld door de filosofen
16.25 – 16.30 uur Afsluiting
16.30 – einde Borrel

Aanmelden

Aanmelden gaat via de website WoW, daar vindt u het aanmeldformulier.

Met dank aan

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, CROW, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant, DOVA en het ministerie van IenW.

Blijven volgen?

Dit najaar en in het begin van volgend jaar volgen nog meer activiteiten gericht op het slaan van bruggen tussen de werelden van ruimte en mobiliteit binnen de kaders van de NOVI. Op woensdag 27 november vindt de conferentie Netwerkstad Nederland plaats. Meer informatie en aanmelden. Op de hoogte blijven van alle activiteiten? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Platform31.

Map for KIVI, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Mobility meets philosophy internal thumb small 1571299778

Mobility meets Philosophy

Deze middag verbindt denkers en beleidsmakers om samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken en op zoek te gaan naar verrijking van het mobiliteitsbeleid. Lees meer

Aanmelden gaat via de website WoW, daar vindt u het aanmeldformulier.