MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten in verschillende domeinen. Het sturen op maatschappelijk rendement wordt immers steeds belangrijker.

Op donderdag 27 januari en maandag 7 februari is de tweedaagse gevorderdencursus MKBA .

Tijdens de Gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in deze methodiek. Het eerste doel van de cursus is dat u verder vertrouwd raakt met het maken van een MKBA middels diverse rekenoefeningen. Het tweede doel van de cursus is dat u boven de stof komt te staan. Het derde doel van de cursus is dat u een volledig MKBA-proces kunt doorlopen. Ten slotte is er veel ruimte voor eigen inbreng.

Klik hier voor meer informatie over cursus

Doelgroep Gevorderdencursus MKBA

Beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs en projectleiders bij provincies, corporaties, gemeenten, stadsregio’s, waterschappen en de Rijksoverheid die betrokken zijn bij projecten, waarbij de MKBA een rol speelt of waarbij de MKBA een rol zou kunnen spelen. Ook medewerkers van kennisinstituten, MBO, HBO en WO behoren tot de doelgroep.

Voorkennis van de MKBA is vereist. U moet enige ervaring hebben met het uitvoeren, toepassen of aansturen van een MKBA of u moet de Basiscursus MKBA hebben gevolgd.

Kerndocenten

De kerndocenten die de MKBA basiscursus verzorgen zijn Niek Mouter (TU Delft), Walter Hulsker (Ecorys), Wim Spit (Ecorys), Niels Hoefsloot (Decisio), Kees van Ommeren (Decisio), Zenzi Pluut (Twynstra Gudde) en Edgar Wever (Twynstra Gudde).

Map for

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer


Aanmelden en meer informatie over de cursus is te vinden

op de website van mkba-informatie.