Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens de basiscursus MKBA komen deze en vele andere onderwerpen aan de orde.

U krijgt een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Afhankelijk van de domeinen waarin de deelnemers werkzaam zijn selecteren wij voorbeelden en docenten.

Doelgroep Basiscursus MKBA

Beleidsmedewerkers, bestuurders en projectleiders bij provincies, corporaties, gemeenten, stadsregio’s, waterschappen en de rijksoverheid die betrokken zijn bij projecten, waarbij de MKBA een rol speelt of waarbij de MKBA een rol zou kunnen spelen. Specifieke voorkennis van de MKBA is niet vereist.

Wat levert de cursus u op?

  • U bent bekend met de basistechnieken van de MKBA zoals het definiëren van het nulalternatief, uitvoeren van een probleemanalyse en het werken met standaarden waarmee je effecten kunt inschatten en waarderen;
  • U leert hoe de MKBA zich verhoudt tot andere instrumenten zoals de Multi-criteria analyse (MCA) en de Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA).
  • U leert hoe u de MKBA het beste in het besluitvormingsproces kunt inzetten: wat zijn de valkuilen en succesfactoren?
  • U leert over de procesmatige kant van de MKBA, waaronder communicatie en het betrekken van stakeholders;
  • U leert wat u in de periode voorafgaande aan de MKBA kunt doen om ervoor te zorgen dat de MKBA optimaal kan worden gebruikt in het besluitvormingsproces?
  • U leert om een eenvoudige MKBA op te zetten voor een concreet project;
  • U neemt kennis van de manier waarop de MKBA is toegepast in de praktijk;
  • U bent in staat om een opdracht voor een MKBA uit te zetten en te begeleiden, de MKBA-resultaten te begrijpen en te vertalen naar relevante beleidsinformatie voor de besluitvorming.

Kerndocenten

De kerndocenten die de MKBA basiscursus verzorgen zijn Niek Mouter (TU Delft), Walter Hulsker (Ecorys), Wim Spit (Ecorys), Niels Hoefsloot (Decisio) en Edgar Wever (Twynstra Gudde).

Map for -

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer


Aanmelden en meer informatie over de cursus is te vinden

op de website van mkba-informatie.