Meervoudig investeren en meekoppelen in gebiedsontwikkeling

Met de intrede van de Omgevingswet krijgt integraal werken of ‘meekoppelen’ steeds meer aandacht bij het vinden van oplossingen in onze leefomgeving. Steeds meer mensen spreken erover, maar waar hebben we het eigenlijk over als we de termen meekoppelen, meervoudig investeren of integraal werken bij gebiedsontwikkeling gebruiken? En belangrijker wellicht: wat levert het nou werkelijk op? De masterclass op 20 mei biedt inzicht. U ontdekt wat de belangrijkste bouwstenen zijn van meervoudig investeren en krijgt ruimte voor verdieping en verbinding naar uw eigen praktijk.

Wat gaan we doen?

Op 20 mei delen wij graag onze ontdekkingen uit drie jaar praktijkonderzoek* en verkennen we samen met u hoe het gedachtegoed van meervoudig investeren ondersteunend kan zijn bij het handen en voeten geven aan meekoppelen en integraal werken. In twee rondes deelsessies verdiept u uw kennis over twee van de vier onderstaande thema’s:

1. Minder kosten en (meer)waarde
Boven landbouwgrond kunnen zonnepanelen een opbrengst hebben van 80 procent, terwijl ook de landbouwopbrengst 80 procent is. Een gunstige business case, zou je denken, want je verdient meer dan met alleen een zonneweide, of alleen landbouw. Een energieproducent wil echter 100 procent en een boer ook. Dit is geen integratie, maar dubbel ruimtegebruik. Er is pas sprake van integratie als de zonnepanelen het beter doen door de ondergrond waarop zij liggen, bijvoorbeeld een groen en nat dak. Als dat dak voor de gebouweigenaar ook nog eens beter is, omdat het langer meegaat, dan begint de integratie echt ergens op te lijken. Dalende kosten en stijgende opbrengsten door integratie, dat is een gezond verdienmodel; wij zullen daarvan voorbeelden geven.

2. Verantwoording door ontvlechting
Financiers willen best grote oppervlakken zonnepanelen financieren, maar niet het groene dak erbij. Net zoals zij best grote oppervlakken groen dak willen financieren, maar niet de zonnepanelen erbij. Zij zien integratie als een toename van risico, en niet als een kans op beter rendement. Als oplossing hebben wij onderzocht hoe zij toch kunnen meewerken door meervoudige projecten te ontvlechten in enkelvoudige projecten, zoals zonnepanelen en daarnaast groene daken. Die worden weliswaar meervoudig gerealiseerd, dus zonnepanelen op groene daken, maar de financiers blijven daar min of meer buiten. Zij weten ervan, en profiteren, maar blijven buiten de integratie.

3. Klimaat en regeneratie
In de gehele periode 2016 tot 2019 hebben wij waargenomen hoe integrale projecten zelfstandig verder groeien en zo steeds meer waarde creëren; denk aan een wateropvang gebied met daarin ook waterzuivering. Het ontwikkelt zich tot een natuurgebied met recreatie en een hoge waarde voor de stedelijke omgeving. Potentieel leent het zich in die omgeving ook voor winning en opslag van warmte, en voor landbouwdoeleinden. Dit is regeneratie, een gebied dat steeds veerkrachtiger wordt en meer functies aankan. Regeneratie is de kracht die de samenleving uiteindelijk nodig heeft om bestand te zijn tegen klimaatverandering, veel meer dan het defensieve mitigatie en adaptatie. Deze regeneratie is een gevolg van de integratie van functies, en is een onvermoede kracht van integratie.

4. (Her)verdeling van welvaart
Bij alles wat zij doen verdelen mensen middelen over doelen. Dit brengt voordelen aan hen en aan maatschappelijke belangen, zoals mobiliteit of natuur, maar ook nadelen. De voor- en nadelen zijn vaak niet efficiënt en rechtvaardig verdeeld, vandaar dat middelen worden ingezet om dit recht te trekken. Deze herverdeling vindt vooral plaats door centrale instanties: overheid, verzekeraars, vakbonden en werkgeversverenigingen, de rechter. Dat is duur; alternatief vormen de talloos veel geïntegreerde, lokale en regionale projecten waarin burgers, bedrijven en overheden samen komen tot een zeer fijnmazige verdeling van middelen. Er zijn minder uitschieters in voor- en nadelen, en veel daarvan worden ter plekke verevend, waardoor er minder noodzaak is voor centrale herverdeling. Moderne (her)verdeling is een interpretatie van het werk van al die mensen die binnen regionale netwerken al werken aan integratie.

We sluiten de masterclass af door gezamenlijk conclusies te trekken, de belangrijkste opbrengsten te bundelen en behoeften te identificeren voor verdere toepassing. Daarnaast krijgt u volop ruimte om uw collega’s uit de praktijk te ontmoeten en in gesprek te gaan over deze nieuwe wijze van denken over meervoudige waarde in gebiedsgerichte projecten.

Voor wie?

U bent bij een gemeente, provincie, ontwikkelaar, corporatie of landschapsbeheerder als beleidsmaker of strateeg, projectleider of als programmamanager betrokken bij complexere vormen van gebiedsontwikkeling, waarbij sprake is van het verbinden van meerdere fysieke en/of niet-fysieke uitdagingen die bepalend zijn voor de creatie van maatschappelijke waarde. Ook voor hen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet binnen hun organisatie kunnen relevante inzichten verworven worden tijdens deze masterclass.

Doet u mee?

Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Een actieve bijdrage aan de gesprekken wordt namelijk zeer gewaardeerd. De masterclass biedt ruimte aan maximaal 80 deelnemers, dus meld u snel aan!

*Achtergrond

Deze masterclass bouwt voort op masterclasses uit 2016 en 2017 over meervoudig investeren. Hierin constateerden AT Osborne en TNO, samen met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, SVn en RVO dat meervoudige, integrale oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals beheer van bodem en ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer, klimaatadapatie of de energietransitie, vaak niet tot uitvoering komen, omdat de financiering niet rond komt. Denk aan een parkeergarage in een dijk, landbouw onder een zonnepark, of een speelplein dat tevens waterplein is.

Samen met praktijkprofessionals ontwikkelden en ontdekten deze partijen nieuwe concepten voor meervoudig investeren en deden ze eerste toepassingen in concrete praktijkcases. Deze masterclasses uit 2016 en 2017 werden opgevolgd met een verdere toetsing aan de praktijk. De samenwerkende partners zijn in 2018 ‘het land ingegaan’; om nog dichter tegen de praktijk aan te zitten en regionaal feedback op te halen.

Map for Pakhuis Noorderhaven: Noorderhavenstraat 49, 7202 DD, Zutphen
Dsc 0928 internal thumb small 1555323891

Meervoudig investeren en meekoppelen in gebiedsontwikkeling

Met de intrede van de Omgevingswet krijgt integraal werken of ‘meekoppelen’ steeds meer aandacht bij het vinden van oplossingen in onze leefomgeving. Steeds meer mensen spreken erover, maar waar hebben we het eigenlijk over als we de termen meekoppelen, meervoudig investeren of integraal werken bij gebiedsontwikkeling gebruiken? En belangrijker wellicht: wat levert het nou werkelijk op? De masterclass op 20 mei biedt inzicht. U ontdekt wat de belangrijkste bouwstenen zijn van meervoudig investeren en krijgt ruimte voor verdieping en verbinding naar uw eigen praktijk. Lees meer

12:30 Inloop
13:00 Welkom en introductie op het gedachtegoed meervoudig investeren
14:00 Eerste ronde deelsessies

keuze uit:

 1. Meekoppelen: minder kosten en (meer)waarde
  door Hanneke Puts (TNO) en Jaap Verhoeff (RVO)
 2. Meekoppelen: verantwoording door ontvlechting
  door Ron Nap (UP) en Jan Bart van Ginkel (AT Osborne)
 3. Meekoppelen: klimaat en regeneratie
  door Jurgen van der Heijden (AT Osborne) en Tommy Bolleboom (DPRA)
 4. Meekoppelen: (her)verdeling van welvaart
  door Eric Laken (zzp) en Nico van Buren (Platform31)
15:00 Pauze
15:30 Tweede ronde deelsessies

keuze uit vier thema’s (zie eerste ronde)

16:30 Gezamenlijke conclusies
17:00 Borrel