Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Om mensen met beperkingen goed thuis te laten wonen is ondersteuning nodig. Burgers, gemeente, wooncorporatie, zorgaanbieder en welzijnsondernemer zitten gezamenlijk aan tafel. De werkvorm? Een meerpartijensamenwerking. Hierbij is er niet één partij die het voor het zeggen heeft, maar vormen de partijen een netwerk waarin inhoud, agenda en spelregels samen worden vastgesteld. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten voor deze professionals.

Om effectief aan een meerpartijensamenwerking deel te nemen zijn competenties op het gebied van samenwerking nodig. Deze worden steeds vaker gevraagd van de inhoudelijk gedreven medewerkers die een rol spelen in een dergelijk netwerk.

Opgavegericht samenwerken

In verschillende sessies gaan we in op de vaardigheden, competenties en inzichten die nodig zijn om opgavegericht samen te werken, onder andere:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Werkatelier

Voor wie?
Het werkatelier is in eerste instantie bedoeld voor procesregisseurs van de regio’s die worden ondersteund door het landelijke actieprogramma Weer Thuis! Bij open plaatsen kunnen procesregisseurs uit andere regio’s deelnemen.

Wat gaat u doen?
U kunt leren over het bouwen aan een goede samenwerking en wat u daar zelf aan kunnen doen. Met ervaren procesexperts analyseert u de eigen samenwerking en bespreekt u met elkaar uw knelpunten en dilemma’s.

Wanneer?
Het landelijke werkatelier bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten (10.00 – 17.00 uur incl. lunch):

  • Dinsdag 24 september 2019
  • Donderdag 12 december 2019
  • Begin 2020

Praktijklabs

Voor wie?
De praktijklabs zijn bedoeld om samen met de procesregisseur van de regionale samenwerking en de professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de meerpartijensamenwerking voor de uitstroom uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang aan de slag te gaan met de eigen samenwerkingspraktijk. Dit kunnen zijn beleidsadviseurs, projectleiders of procesregisseurs uit verschillende organisaties.

Wat gaat u doen?
De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. Met een ervaren procesbegeleider gaat de professional in de eigen beroepspraktijk aan de slag. Bijeenkomsten worden voorbereid en geëvalueerd. De ervaringen worden besproken in het landelijke werkatelier.

Wanneer?
Deze regionale praktijklabs worden in overleg met samenwerkende partijen georganiseerd na de zomer.

Map for n.t.b.
Logo meerpartijensamenwerking weer thuis internal thumb small 1557844243

Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor professionals leeractiviteiten (werkatelier en praktijkslabs) op het thema samenwerken met meerdere partijen. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de drie landelijke werkateliers en/of de regionale praktijklabs? Vul het onderstaande aanmeldformulier in en stuur deze mirjam.fokkema@platform31.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.