Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Samenwerken aan een thuis voor mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden? Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt? Op 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier. Tijdens deze middag krijgt u kennisinzicht over opnieuw zelfstandig wonen voor doorstromers en ervaart u wat werkt in de praktijk en hoe.

Wat gaan we doen?

Tijdens dit werkatelier gaan we in op de vragen:

 • Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden?
 • Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt?
 • Wat helpt om zelfstandig wonen succesvol te laten zijn?

Met Judith Wolf, Hoogleraar maatschappelijke zorg en Erik Dannenberg, voormalig voorzitter commissie Toekomst Beschermd Wonen en voorzitter DIVOSA hebben we twee zeer inspirerende sprekers om kennis op te doen om de samenwerking in uw regio goed vorm en inhoud te geven.

Voor wie?

Het werkatelier is bedoeld voor bestuurders en procesregisseurs die actief zijn in de 10 regio’s die aangesloten zijn bij het Landelijk Actieprogramma WeerThuis!

Weer Thuis samenwerkingspartners
Map for In De Ruimte, Oudegracht 230 aan de werf, Utrecht
Logo meerpartijensamenwerking weer thuis internal thumb small 1557844243

Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Samenwerken aan een thuis voor mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden? Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt? Op 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier. Lees meer

12:30 Inloop met koffie & thee
13:00 Welkom door Netty van Triest (Platform31) en Karen van Bunschot (stuurgroep landelijk Actieprogramma Weer Thuis!
13:10 Aftrap over de opgave door Erik Dannenberg

Voormalig voorzitter commissie Toekomst Beschermd Wonen en voorzitter DIVOSA.

13:30 Kijk op de doelgroep en hun behoeften door Judith Wolf

Wat betekent het voor mensen om in de samenleving op achterstand te staan en dakloos te zijn? Wat is er nodig om de participatie van deze mensen in de samenleving te versterken? Welke condities in de samenleving zijn dan nodig om die participatie, ook van uitstromende cliënten uit de opvang en beschermd wonen, mogelijk te maken?

14:15 Koffie/thee moment
14:30 Workshops ronde 1
 • Workshop 1

  Spreker: Gea Veldmeijer, Actium Wonen en Erwin van Leeuwen (projectleider landelijk Actieprogramma Weer Thuis!)
  Hoe kom ik tot werkbare uitstroomprofielen en hoe zet ik ze in bij het proces van uitstromen?

 • Workshop 2

  Spreker: Tom Houben, gemeente Venlo en Frans Grobbe (procesbegeleider praktijklabs meerpartijensamenwerking)
  Hoe zet ik een transferpunt op en hoe werkt dit?

 • Workshop 3

  Spreker: Betsy Letteboer, aandachtsfunctionaris Wonen bij het CIMOT en Manon Caluwé (procesbegeleider praktijklabs meerpartijensamenwerking)
  Almelo ‘De uitstroom geregeld’, hoe krijgen partijen deze werkwijze voor elkaar.

 • Workshop 4

  Spreker: Susan van Klaveren, senior-projectleider Platform31 en Mirjam Fokkema projectleider Platform31
  Woonprofielen en woonvarianten, als inzet om de samenwerking te bevorderen, experiment Weer Thuis!

15:10 Wissel workshops
15:20 Workshops ronde 2
16:00 Terugkeer plenaire zaal
16:15 Plenaire terugkoppeling, vooruitblik en afsluiting

Erwin van Leeuwen, projectleider Actieplan (Vervolg Actieprogramma) en Netty van Triest, Platform31 (ondersteuning in werkateliers en praktijklabs)

16:30 Borrel

Aan het werkatelier kunnen maximaal 70 personen deelnemen. Dit aantal is nu bereikt. U krijgt een e-mail dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Zodra er een plaats beschikbaar is, krijgt u van ons een bericht.Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.