Masterclasses: De nieuwe binnenstad

Data onder voorbehoud.

Uw binnenstad kampt met leegstand, lage vitaliteit en gebrek aan aantrekkingskracht. U probeert het stadshart weer bruisend en toekomstbestendig te maken door in te zetten op een compactere binnenstad, meer beleving, een uniek aanbod en functiemenging. Een binnenstad waarin de bezoekers en de ondernemers centraal staan. Maar er spelen zoveel externe en interne belangen. U probeert ondernemers te verleiden, maar u weet niet hoe. U weet dat u er met traditioneel denken niet komt. In een serie van vijf masterclasses leert u werken met vijf verschillende methodieken die u hierbij helpen. Meld u aan en ontwikkel een prototype voor een compactere en levendige binnenstad!

Wat kunt u verwachten?

Samen met een kleine groep vakgenoten nemen we uw binnenstad onder de loep. Elke masterclass kijkt u vanuit een ander perspectief en een andere schaalgrootte. U gaat aan de slag met de volgende methoden: het creatieve brein, design thinking, graphic facilitation, tweebenig samenwerken en de scenariomethodiek. Terwijl u werkt aan uw binnenstad, wordt u hier in vijf sessie bij ondersteund. Na elke sessie kunt u met de opbrengsten direct aan de slag in uw eigen praktijk. Na afloop van de masterclasses heeft u meer grip op de leefwereld van de verschillende gebruikers, weet u hoe u meer draagvlak creëert bij belanghebbenden en heeft u een prototype voor uw binnenstad ontwikkeld die u kunt toetsen op effectiviteit.

Programma

Dag 1 | Maandag 1 juli 2019 | Creatief brein
Onder begeleiding van Edel Meulenbeek, Strategisch adviseur/veranderkundige bij gemeente Rotterdam
Creëer ruimte voor nieuwe ideeën bij uzelf en in uw organisatie. Hoe gebruikt u het creatieve brein van uzelf en van uw organisatie voor de binnenstad van de toekomst?

Dag 2 | Maandag 16 september 2019 | Design thinking (deel 1)
Onder begeleiding van Dille van Rijssen, Design thinker bij Platform31
Van de belevingswereld van gebruikers naar innovatieve ideeën. Hoe krijgt u de eindgebruiker in beeld?

Dag 3 | Donderdag 10 oktober 2019 | Tweebenig samenwerken
Onder begeleiding van Martine de Jong, Senior adviseur/procesbegeleider/onderzoeker bij Twynstra Gudde en Sandra Suijkerbuijk, projectmanager Ruimte en advies bij het Kadaster
Verbinden met stakeholders en regie houden. Hoe zet u tweebenig samenwerken in voor het levendiger en/of compacter maken van uw binnenstad?

Dag 4 | Maandag 11 november 2019 | Scenario’s
Onder begeleiding van Kees Machielse, Lector Transitie van de Haven bij Hogeschool Rotterdam
Hoe maakt u scenario’s voor uw binnenstad en krijgt u in beeld wat nú strategische beleidskeuzes en low-risk aanbevelingen zijn voor een toekomstbestendige binnenstad?

Dag 5 | Maandag 9 december 2019 | Design thinking (deel 2) en graphic facilitation
Onder begeleiding van Dille van Rijssen, Design thinker bij Platform31 en Janneke ten Kate, graphic facilitator bij Platform31
Ontwerp prototypes voor uw binnenstad aan de hand van graphic facilitation en test deze bij binnenstadsgebruikers en stakeholders.

Wat leveren de masterclasses u op?

  • Prototype van uw binnenstad van de toekomst
  • Strategisch inzicht op uw binnenstad als geheel
  • Handboek met vijf methoden die u ook later nog kunt gebruiken met uw collega’s of met andere binnenstadsstakeholders
  • Nieuwe kennis over het inzetten van creativiteit, design thinking, graphic facilitation, scenariomethodiek en samenwerken en regiehouden voor uw binnenstad
  • Nieuwe contacten en ervaringskennis van deelnemers uit andere gemeenten

Voor wie?

De masterclasses zijn bedoeld voor (strategisch) beleidsmedewerkers en wethouders/bestuurders van gemeenten die werken aan of rondom hun binnenstad en binnenstadsmanagers,.

Meer weten?

Heeft u vragen over de masterclasses? Neem dan contact op met:

Map for Utrecht
Shoppingnight 182 internal thumb small 1553165645

Masterclasses: De nieuwe binnenstad

Bent u als gemeente bezig met het toekomstbestendig maken van uw binnenstad en wilt u echte stappen zetten? Meld u dan aan voor de masterclasses ‘De nieuwe binnenstad’! In de masterclasses gaat u onder begeleiding van experts met vijf nieuwe methoden aan de slag die u in staat stellen op een andere manier naar uw binnenstad te kijken. Lees meer

Kosten:   € 2.500,00 exclusief 21% btw per gemeenteBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.