Masterclasses: De nieuwe binnenstad

Data onder voorbehoud.

Binnensteden in middelgrote en kleine gemeenten kampen met leegstand, lage vitaliteit en gebrek aan aantrekkingskracht. Tegelijkertijd staan grote ontwikkelingen zoals de energietransitie en de Omgevingswet voor de deur en treft dit ook de binnenstad. De oplossing ligt niet in het bijbouwen van winkelcentra of parkeergarages. Om de binnenstad bruisend en toekomstbestendig te maken zal je als gemeente in moeten zetten op beleving, onderscheidenheid, functiemenging en samenwerking. Maar hoe kom je in beweging en zet je die stap vooruit? In vijf masterclasses krijgt u methoden aangereikt om uw binnenstad toekomstbestendig te maken.

Om dit thema kracht bij te zetten, selecteerde Platform31 toonaangevende sprekers die u in staat stellen op een andere manier naar uw binnenstad te kijken. Dit helpt u tot een ontwerp te komen dat aansluit bij de wensen van de gebruikers en biedt handvatten om met uw stakeholders richting te bepalen en concrete keuzes te maken. Tijdens de masterclasses is er volop ruimte om waardevolle ervaringen met deelnemers uit te wisselen. U doet nieuwe kennis op en werkt innovatieve ideeën voor de binnenstad uit. De opgedane kennis en vaardigheden kunt u gelijk toepassen in de praktijk met uw collega’s.

Voor wie?

De masterclasses zijn bedoeld voor binnenstadsmanagers, (strategisch) beleidsmedewerkers en wethouders/bestuurders van kleine, middelgrote en grote gemeenten die aan de slag willen en/of al zijn met het toekomstbestendig maken van hun binnenstad. Per gemeente kunnen twee deelnemers aansluiten. Naar gelang kiezen gemeenten ervoor om twee vaste deelnemers of één vaste en één wisselende deelnemer aan te dragen. Hiervoor heten we ook andere binnenstadsstakeholders, zoals ondernemers, ondernemersvereniging, vastgoedeigenaar, et cetera van harte welkom. Er is plek voor maximaal 24 deelnemers.

Wat gaan we doen?

In vijf masterclasses gaan we aan de slag met het systematisch in kaart brengen van uw binnenstad. We verleggen in iedere masterclass het perspectief. Van dichtbij de eindgebruiker naar ver weg in de toekomst, en van individuele flow naar samen met stakeholders. Na afloop van de masterclasses heeft u zicht op uw binnenstad als geheel en op de richting die de binnenstad het beste op kan.

Programma

Dag 1 | Maandag 17 juni 2019 | Flow
Creëer ruimte voor nieuwe ideeën bij uzelf en in uw organisatie.
Hoe gebruikt u het creatieve brein van uzelf en van uw organisatie voor de binnenstad van de toekomst?

Dag 2 | Maandag 16 september 2019 | Dichtbij
Van de belevingswereld van gebruikers naar innovatieve ideeën
Design thinking (deel 1). Hoe krijgt u de eindgebruiker in beeld?

Dag 3 | Maandag 14 oktober 2019 | Samen
Verbinden met stakeholders maken en regie houden

Dag 4 | Maandag 11 november 2019 | Ver weg
Kom van ‘ongrijpbare’ ontwikkelingen naar strategische keuzes en low-risk aanbevelingen.
Scenariomethodiek: verder vooruitkijken en strategische beleidskeuzes maken

Dag 5 | Maandag 9 december 2019 | Dichtbij
Ontwerp prototypes voor uw binnenstad en test deze bij gebruikers
Design thinking (deel 2) ontwerp in beeld brengen met graphic facilitation

Wat leveren de masterclasses u op?

  • Strategisch inzicht op uw binnenstad als geheel
  • Ontwerp in graphic facilitation van uw nieuwe binnenstad
  • Handboek met vijf methoden die u ook later nog kunt gebruiken met uw collega’s of met andere binnenstadsstakeholders
  • Nieuwe kennis over het inzetten van creativiteit, design thinking, graphic facilitation, scenariomethodiek en samenwerken en regiehouden voor uw binnenstad
  • Nieuwe contacten en ervaringskennis van deelnemers uit andere gemeenten

Meer weten?

Heeft u vragen over de masterclasses? Neem dan contact op met:

Map for Utrecht
Shoppingnight 182 internal thumb small 1553165645

Masterclasses: De nieuwe binnenstad

Bent u als gemeente bezig met het toekomstbestendig maken van uw binnenstad en wilt u echte stappen zetten? Meld u dan aan voor de masterclasses ‘De nieuwe binnenstad’! In de masterclasses gaat u onder begeleiding van experts met vijf nieuwe methoden aan de slag die u in staat stellen op een andere manier naar uw binnenstad te kijken. Lees meer

Kosten:   € 4.000,00 exclusief 21% btw per gemeenteBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.