Masterclass ‘Onderwijs en ondermijnende criminaliteit’

De aanmelding is inmiddels gesloten.

Platform31 organiseert drie interactieve masterclasses rondom de aanpak van ondermijning in de wijk. De eerste masterclass vond plaats op 24 september en stond in het teken van wijkrechtspraak. In de tweede masterclass op 26 januari staat het thema ‘onderwijs en ondermijnende criminaliteit’ centraal.

In drie workshops (Samen tegen ondermijning, HOMEBASE en Kapot Sterk) worden goede voorbeelden uit de praktijk toegelicht, waarbij ook specifiek aandacht wordt besteed aan de rol van de gemeente en de samenwerking met de gemeente. Deelnemers kunnen concrete vragen stellen en inspiratie opdoen om in de eigen gemeente aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?

We organiseren deze masterclass via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Voorafgaand aan de masterclass ontvangt u een aparte mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Programma

09:30    Inloop
10:00 Opening Aanjaagteam Ondermijning (ATO)
10:15 Inleiding thema ‘onderwijs en ondermijning’
Dhr. Eelco van der Kruk (directeur middelbare school Thomas a Kempis in Arnhem) vertelt over de problematiek van ondermijnende drugscriminaliteit op en rondom de scholen en gaat in op hoe de samenwerking met de gemeente Arnhem voor een gezamenlijke (preventieve) aanpak wordt vormgegeven.
10:35 Vragen n.a.v. inleiding
10:45 Pauze
11:00 Eerste ronde workshops
11:45 Pauze
12:00 Tweede ronde workshops
12:45 Plenaire afsluiting

Toelichting workshops

1. Samen tegen ondermijning – Wilma van Raalte en Martijn Nijhof (politie Oost-Nederland district Raalte) en Constant van Loenen (Belastingdienst)

Samen tegen ondermijning is ontwikkeld door het Ondermijningslab in Twente, waarin verschillende overheidspartners samenwerken. Door middel van een workshop worden docenten (mbo en vo) meegenomen in de verleidingen van ondermijnende criminaliteit voor hun studenten. Ze leren signalen te herkennen en er wat mee te doen. Ook verdiepen de docenten zich tijdens de workshop in de specifieke gevaren die het toekomstige werkveld van hun studenten met zich meebrengt, zodat zij dit kunnen verwerken in hun lessen.

2. HOMEBASE – Sandy den Haan (Veelzijdig Veilig) en Lian Witteveen (Sportief Capelle)

Sportief Capelle heeft in oktober 2018 contact gezocht met het onderwijs, gemeente Capelle aan den IJssel en belangrijke maatschappelijke partners. Sindsdien hebben zij samen gebouwd aan het project HOMEBASE. HOMEBASE heeft als doel om eventuele problemen en knelpunten bij jongeren vroegtijdig te signaleren en deze signalen op te pakken om zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen. Kinderen vanaf de brugklas zijn op drie scholen van harte welkom om één keer in de week, samen met sport- en beweegcoaches en jongerencoaches, op een enthousiaste manier hun vrije tijd na school invulling te geven. Door wekelijkse activiteiten en ontmoetingen binnen een veilige setting, blijven de jongeren in beeld, er blijft wederzijds persoonlijk contact.

3. Kapot Sterk – Maryam EL-Rahmouni (Gemeente Utrecht/RIEC)

Kapot Sterk is een speciaal onderwijsprogramma om scholieren weerbaarder te maken tegen de verleidingen van drugscriminaliteit. De onderwerpen worden in de klas besproken met een officier van justitie, wijkagent, ervaringsdeskundige en rolmodellen uit de wijk. De lessen worden aangevuld met discussieopdrachten, het tv-programma ‘Over de Streep’, film en rollenspellen. Zo staan de kinderen sterker in hun schoenen als ze naar de middelbare school gaan. Het programma is onderdeel van een bredere aanpak om Utrecht Zuid veiliger te maken: Aanpak Zuid. In dat plan werken gemeente, politie en OM samen met een groot aantal organisaties in verschillende kwetsbare wijken in Utrecht.

Map for

Masterclass ‘Onderwijs en ondermijnende criminaliteit’

Tijdens deze masterclass van 26 januari staat de thematiek rond onderwijs en ondermijnende criminaliteit centraal. Lees meer