Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

Als gevolg van vergrijzing en het langer zelfstandig thuiswonen is er een grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Maar waar zijn ze te vinden: ontwikkellocaties in dorp en stad. De meest ideale plekken voor senioren zijn vaak al bezet. Tal van initiatieven concurreren met elkaar om een plek. Gaat de locatie naar de hoogste bieder, de eerste bieder of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Gemeenten hebben een sleutelrol: zij kunnen initiatiefnemers randvoorwaarden bij locatieontwikkelingen meegeven en grondbeleid hier op formuleren.

Aantoonbaar maken toegevoegde waarde

Een woonzorgvisie is een eerste, belangrijke stap. Maar daarna komt het echte werk. Welke ontwikkellocaties kun je aanwijzen, zet je een tender in of kies je voor collectief particulier opdrachtgeverschap? Hoe zorg je dat maatschappelijk vastgoed bij verkoop de gewenste bestemming houdt? Wat kan het grondbedrijf bijdragen aan het tot stand brengen van woonzorginitiatieven? Kortom wat is de ideale match?

In koplopergemeenten die wij hebben gesproken vanuit het programma Woonvarianten senioren weten de afdelingen wonen & sociaal & grond & vastgoed elkaar te vinden. Zij ontwikkelen gaandeweg een werkwijze om woonvariaties concreet te krijgen. Ze merken ook dat zij stevig moeten staan in de grondprijs- en rendementsdiscussies met collega’s: “Help ons om aan te tonen wat de toegevoegde waarde van een wooninitiatief is. Het hoofdargument ‘nieuwe woonvariaties toevoegen, draagt bij aan de doorstroom’ is te minimaal. Zo krijgen woonvariaties voor senioren geen voet aan de grond!”

Masterclass

Op 8 december organiseren wij met Guido Mertens, expert maatschappelijk grondbeleid, een interactieve masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren voor gemeenten. We belichten de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan en gaan in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Aan de hand van een modelnota (maatschappelijk) grondbeleid, gaan we in op uw lokale context, vragen en dilemma’s. Onze ambitie is om uw lokale aanpak verder te brengen.
Sprekers zijn o.a.:

  • Guido Mertens, adviseur en expert maatschappelijk grondbeleid
  • Maarten Hoorn, senior projectleider, Platform31 over ruimtelijke ontwikkeling en instrumenten bij project- en gebiedsontwikkeling
  • Terry van der Heide, Stichting Centrum Groepswonen Den Haag, over haar advies Durf Droom Doen dat een gereedschapskist, een sociaal label en een aanjaagteam voorstelt om in Den Haag locaties voor groepswonen (voor senioren) te realiseren.
  • Stadkwadraat, bureau met financieel-economische expertise bij gebiedsontwikkeling

Doelgroep

Meldt u aan als duo vanuit wonen-welzijn en/of zorg en grond/vastgoed. Na aanmelding ontvangt u van ons een vragenlijst, zodat we deze masterclass afstemmen op uw behoefte ook als het gaat om de benodigde kennisproducten. Tot slot, we gaan uit van een actieve inbreng, zodat de ochtend helpt uw lokale praktijk te versnellen.

Map for

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

Een interactieve online masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren voor gemeenten. We belichten de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan en gaan in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Lees meer

Doelgroep: duo’s van gemeenten: ambtenaren wonen/sociaal/zorg en grond/vastgoed.