Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 2

Steeds vaker nemen particulieren het initiatief om een woonvorm voor senioren te ontwikkelen. Dit kan variëren van een wooncomplex met verschillende woningtypes en prijsklassen, tot een complex waar ook voorzieningen voor de buurt aanwezig zijn of in een combinatie van zorg aan huis. Bij het ontwikkelen van deze woonvormen komt veel kijken. Een van de belangrijkste onderdelen is de financiering. Welke stappen moet u zetten, wat is belangrijk, hoe haalt u financiering binnen en hoe krijgt u inzicht in de financiële haalbaarheid exploitatie van het wooncomplex? In twee masterclasses nemen wij u mee in de stappen die noodzakelijk zijn.

Wat kunt u verwachten tijdens deze tweede masterclass?

In de eerste masterclass over dit onderwerp schetsten we de hoofdlijnen om te komen tot een goed onderbouwd voorstel voor financiers en voor potentiële samenwerkingspartners. Initiatiefnemers die wat dieper in de materie willen duiken of zij die al vergevorderde plannen hebben, krijgen in deze tweede masterclass meer inzicht de ontwikkelfasen in het proces: de initiatieffase, de planfase en de uitvoeringsfase. Welke cijfers zijn van belang in welke fase van het proces? Hoe verder in het proces, hoe gedetailleerder de cijfers dienen te zijn. Wij laten u zien hoe u dat kunt opbouwen.
Daarnaast maakt u kennis met exploitatiemodellen voor drie verschillende businesscases:

  • De Woningmix: een variant met woningen in een diverse mix van goedkope huur, dure huur en koop
  • Ruimte voor de buurt: hoe realiseer je maatschappelijke functies in een gemeenschappelijke ruimte
  • Zorg aan huis: de combinatie van zelfstandig wonen met zorgfuncties

Wat neemt u mee na deelname?

Na deelname aan de tweede masterclass heeft u inzicht in de opbouw van de exploitatiemodellen: de uitgaven (aankoop grond, bouwkosten, beheer, onderhoud), de inkomsten (huur en bijdragen derden) en het rendement. U heeft handvatten om een goede businesscase op te zetten die als basis kan dienen voor de gesprekken met potentiele geldverstrekkers.

Voor wie is de masterclass interessant?

Iedereen die het voornemen heeft een initiatief te ontwikkelen voor een wooncomplex voor senioren al dan niet met welzijns- en zorgvoorzieningen. De masterclass is met name boeiend voor de particuliere en institutionele initiatiefnemers; ook voor degenen die meer achtergrond in deze materie hebben. U krijgt tips mee gebaseerd op ervaringen van andere initiatiefnemers.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven tot en met 8 november. Enkele dagen voor de online bijeenkomst ontvangt u de agenda en praktische informatie met een link naar de Teams-vergadering.

Map for

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 2

Bent u (particulier) initiatiefnemer voor een wooncomplex voor senioren? Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclasses over de financiering woonvarianten voor senioren. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.