Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 1

Steeds vaker nemen particulieren het initiatief om een woonvorm voor senioren te ontwikkelen. Dit kan variëren van een wooncomplex met verschillende woningtypes en prijsklassen, tot een complex waar ook voorzieningen voor de buurt aanwezig zijn of in een combinatie van zorg aan huis. Bij het ontwikkelen van deze woonvormen komt veel kijken. Een van de belangrijkste onderdelen is de financiering. Welke stappen moet u zetten, wat is belangrijk, hoe haalt u financiering binnen en hoe krijgt u inzicht in de financiële haalbaarheid exploitatie van het wooncomplex? In twee masterclasses nemen wij u mee in de stappen die noodzakelijk zijn.

Wat kunt u verwachten?

In deze eerste masterclass komen op hoofdlijnen alle relevante onderwerpen aan bod waar u rekening mee moet houden bij het ontwikkelen van een initiatief. We laten u zien wat Platform31 heeft opgehaald bij organisaties die al eerder een woonconcept hebben opgezet. Jan Snijders, als voorzitter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt nauw betrokken bij de ontwikkeling van een gebouw met (zorg)woningen en voorzieningen in het hart van het dorp, neemt u mee bij de ins en outs van het opzetten van een woonconcept. Heleen Stigter van de Taskforce Wonen en Zorg vertelt kort iets over het werk van de Taskforce. Frank van der Voort van RVO is aanwezig om toe te lichten welke stimuleringssubsidies beschikbaar zijn en wanneer een initiatief daar aanspraak op kan maken. Tot slot biedt Jasper Klapwijk, strateeg op de terreinen van wonen en zorg, u een inkijkje in de exploitatiemodellen die ten grondslag liggen aan de haalbaarheidsberekening.

Wat neemt u mee na deelname?

Na deelname aan de eerste masterclass heeft u op hoofdlijnen inzicht in alle aspecten die van belang zijn bij het opzetten van een woonconcept voor senioren, al dan niet met welzijns- en zorgvoorzieningen. Dat zijn de fasen in de planontwikkeling, van hoofdlijnen naar details en de daarbij behorende fasen in de exploitatieberekening, van indicatieve cijfers naar ‘twee-cijfers-achter-de komma’.

Voor wie is de masterclass interessant?

Iedereen die het voornemen heeft een initiatief te ontwikkelen voor een wooncomplex voor senioren. De masterclass is met name boeiend voor de particuliere initiatiefnemers voor wie dit onderwerp nieuw is. Maar ook degenen die meer achtergrond in deze materie hebben, zoals gemeentelijk ambtenaren, krijgen tips mee van ervaringen van andere initiatiefnemers.

Masterclass Financiering woonvarianten senioren - deel 2

donderdag 12 november van 14.00 – 16.00 uur

Voor initiatiefnemers die wat dieper in de materie willen duiken of zij die al vergevorderde plannen hebben, geeft de tweede masterclass meer handvatten voor de exploitatiemodellen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan welke financiële onderbouwing potentiele financiers nodig hebben om te kunnen beoordelen of zij instappen. Meer informatie over de inhoud van deze masterclass volgt binnenkort.

Meer informatie en aanmelden

Map for

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 1

Bent u (particulier) initiatiefnemer voor een wooncomplex voor senioren? Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclasses over de financiering woonvarianten voor senioren. Lees meer

De aanmelding voor deze masterclass is gesloten.