Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag Limburg

In het afgelopen jaar zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Voor lang niet alle huishoudens is de energietransitie echter haalbaar en betaalbaar. Tegelijkertijd neemt energiearmoede rap toe. Hoe zorgen we dat ook huishoudens met lagere inkomens kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie?

Op woensdag 5 oktober en woensdag 19 oktober a.s. organiseert Platform31 in samenwerking met de provincie Limburg, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag. De masterclass zal plaatsvinden in Roermond.

Tijdens deze masterclass worden Limburgse gemeenten en woningcorporaties meegenomen in de belangrijkste aspecten van een aanpak voor de energietransitie onder lage inkomens, met als doel energiearmoede worden voorkomen en/of teruggedrongen. Het programma is gevuld met uitwisseling met ervaringsdeskundigen en presentaties van inspirerende sprekers uit de praktijk en theorie. Zij zullen u allerhande kennis aanreiken over de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste op het gedrag, hoe daarmee om te gaan, en welke middelen daarvoor in te zetten. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling en het werken aan een aanpak voor de inclusieve energietransitie voor uw organisatie.

Programma

Het programma is toegespitst op de Limburgse context. De volgende onderdelen komen voorbij:

Dag 1 – 5 oktober

 1. Introductie over de energietransitie en energiearmoede incl. gesprek met ervaringsdeskundigen
 2. Interne en externe samenwerking
  Madelon van Duren (Het PON/Telos) besteedt aandacht aan de manier waarop gemeenten en woningcorporaties elkaar kunnen vinden om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Hierbij gaat het zowel om bestuurlijk draagvlak als het organiseren van beleid en praktijk om van de tekentafel naar de praktijk te gaan. Een pilotproject uit de gemeente Eindhoven zal dienen als praktijkvoorbeeld.
 3. Gedrag(sverandering) en de energietransitie
  Karlijn Massar (Maastricht University) gaat in op de denkwijze van mensen die in armoede leven: hoe staan zij in het leven? Hoe komen ze tot bepaalde besluiten en acties? Dit heeft grote invloed op hun vermogen om hun eigen armoede tegen te gaan. Hierbij speelt de gemeente ook een belangrijke faciliterende rol, en om die reden zal Karlijn ook spreken over de juiste vorm van benadering en communicatie.

Dag 2 – 19 oktober

 1. Financieringsconstructies
  Nicolaas Veltman (Nicolaas’ Participaties) zal inzicht geven in verschillende manieren waarop financiering beschikbaar komt en hoe deze effectief in te zetten, in het bijzonder met betrekking tot de SPUK-gelden van de Rijksoverheid.
 2. Opschalen van de energiearmoede-aanpak
  Wouter Kersten (Platform31) zal vanuit zijn ervaring als deskundige op het gebied van opschaling handelingsperspectief aanreiken over de vraag hoe een aanvankelijk succesvolle oplossing voor acute problemen ook op langere termijn en op grotere schaal goed kan worden werken.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor Limburgse gemeenten. Deelnemers worden nadrukkelijk opgeroepen om per gemeente in drietallen te komen: één ambtenaar werkzaam in het duurzaamheidsveld, één ambtenaar uit het sociaal domein, en één medewerker van een lokale woningcorporatie.

Er is ruimte voor 21 deelnemers – meld u daarom gauw aan om een plekje te verzekeren! Aanmelden kan t/m 30 september.

Kosten

Deelnamekosten bedragen €600 excl. btw per persoon. Dat is inclusief lunch, materiaal, en contactmomenten nadien.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de masterclass, maar heeft u nog vragen? Neem contact op met Nina Tom, 06 1286 2765, nina.tom@platform31.nl

Map for

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag Limburg

De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Lees meer