Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

In het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat tegen 2030 zo’n 1,5 miljoen huizen van het aardgas moeten zijn losgekoppeld. Voor 2050 moet de gehele gebouwvoorraad op een alternatieve energiebron zijn overgeschakeld. Dit vereist grootschalige technische ingrepen. Op sociaal vlak is minstens evenveel werk nodig – elk huis heeft een bewoner met zijn of haar eigen zorgen, mogelijkheden, wensen en eisen.

In samenwerking met Energieteam Fryslân, het ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO organiseert Platform31 op woensdag 20 april en woensdag 11 mei 2022 de masterclass Energietransitie, armoede en gedrag.

Tijdens deze masterclass krijgen gemeentelijke beleidsmedewerkers uit zowel het duurzaamheidsveld als het sociaal domein de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop mensen met lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Samen werken de deelnemers toe naar een actieplan (‘doorpakplan’) en leggen zij de basis voor een effectieve aanpak.

De masterclass duurt twee volle dagen en vindt plaats in Heerenveen. Gedurende deze dagen reiken ervaringsdeskundigen, inspirerende sprekers uit de praktijk en onderzoekers van hogescholen je allerhande kennis aan over:

  • de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste en armoede op het gedrag van mensen,
  • hoe daarmee om te gaan en
  • welke middelen beschikbaar zijn, zowel intern (organisatorisch) als extern (communicatief).

Programma

Het uitgebreide programma ontvang je na aanmelding.

Dag 1 – woensdag 20 april

  • Introductie energietransitie en energiearmoede - met Marjan Faber (Energieteam Fryslân), ervaringsdeskundigen Claudia Boode & Sanne Hoekstra en Mark Westerhuis (Platform31)
  • Gezamenlijk aanpak energietransitie - met Theo Platje (Keizers Visser)
  • Gedrag, gedragsverandering en de energietransitie - met Wiebo Lamain (Hanzehogeschool Groningen)

Dag 2 – woensdag 11 mei

  • Bereiken & ondersteunen van bewoners via energiecoaches - met Yang Soo Kloosterhof (ondernemer in energietransitie; Composytum), Renze Holwerda (energiecoach), Hans Nijp (WoonFriesland) en Ewald Kaminski (budgetcoach)
  • Financieringsconstructies in Nederland - met Margot Leegwater (Platform31), Mark Westerhuis (Platform31) en Yang Soo Kloosterhof (ondernemer in energietransitie; Composytum)
  • Reflectie en uitwisseling; werken aan “plan van doorpak”

Voor wie?

Deze masterclass wordt georganiseerd voor beleidsmedewerkers van gemeenten uit Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) die actief zijn binnen het sociaal domein of werken aan duurzame ontwikkeling (energietransitie). Beleidsmedewerkers uit gemeenten buiten Noord-Nederland zijn ook welkom; overigens organiseren we deze masterclass later ook in andere regio’s.

Deze masterclass is nadrukkelijk bedoeld om beide domeinen bij elkaar te brengen. Meld je daarom bij voorkeur aan samen met een collega van de andere afdeling!

Locatie

De masterclass wordt – als de coronavoorschriften het toelaten – in het Posthuis Theater in Heerenveen gegeven. Indien nodig kan het ook geheel of deels online plaatsvinden. Het programma zal hierop worden aangepast.

Hoe werkt het?

Na afloop van de masterclass heb je een actieplan gemaakt dat het sociaal en het technisch samenbrengt en je de mogelijkheid geeft om ‘door te pakken’ in het betrekken van mensen met lage inkomens bij de energietransitie – een uitdaging waar nog veel vooruitgang te boeken valt. Je leert al doende vanuit het perspectief van je collega en de gemeenteraad naar het vraagstuk van een inclusieve energietransitie te kijken.

Kosten

Deelnamekosten zijn 600 euro excl. btw per persoon voor de twee dagen. Dat is inclusief lunch, materiaal en contactmomenten nadien.

Aanmelden kan tot en met 13 april.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de masterclass, maar heb je nog vragen? Neem contact op met Nina Tom, 06 1286 2765, nina.tom@platform31.nl

Map for

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Lees meer

De mogelijkheden tot aanmelden voor deze bijeenkomst is gesloten.