Locatiebezoek: verplaatsbare modulaire woningen in Eindhoven en Rosmalen

Om het woningtekort aan te pakken zijn jaarlijks 100.000 nieuwe woningen nodig, waaronder 15.000 verplaatsbare modulaire woningen (in de volksmond vaak flexwoningen genoemd) die in de fabriek worden gemaakt. Minstens zo belangrijk als het realiseren van de aantallen, is de vraag hoe je invulling geeft aan een gebiedsontwikkeling met woningen die er maar voor een aantal jaren staan. Tijdens dit locatiebezoek krijg je antwoord op de vraag: hoe ontwikkel je een buurt met verplaatsbare woningen die er tijdelijk blijven staan?

STEK en Buurtschap te Veld

Op 20 april bezoek je twee locaties: STEK (De Groote Wielen in Rosmalen) en Buurtschap te Veld (Eindhoven). Bijzonder aan deze locaties is dat ze buiten de stad liggen, relatief grootschalig zijn en dat er bij de ontwikkeling van deze buurten veel aandacht is voor groen en het vormen van een gemeenschap (community). Naast overeenkomsten zijn er echter ook belangrijke verschillen. Woningcorporatie Zayaz en gemeente Eindhoven nemen je mee in een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling en placemaking.

Wat levert deelname jou op?

Het locatiebezoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontwikkel je een (grootschalige) locatie met (enkel) verplaatsbare woningen die er maar tijdelijk staan?
 • Wat vraagt een dergelijke ontwikkeling van de verschillende partijen (rolverdeling gemeente, woningcorporatie en andere initiatiefnemers)?
 • Hoe ziet de fasering eruit?
 • Hoe pas je tijdelijke huisvesting in op een buitenlocatie?
 • Hoe organiseer je eigenaarschap bij bewoners, hoe vorm je een community?
 • Hoe gaan gemeente en corporatie om met herplaatsing van de woningen en het groen?
 • Wie wonen er en hoe bevalt dat?
 • Hoe regel je toewijzing en beheer?
 • Wat zijn binnen het project de succesfactoren en wat zijn obstakels?

Programma

Bij een groot aantal aanmeldingen splitsen we de groep in tweeën, waarbij de ene groep eerst op bezoek gaat bij Buurtschap te Veld en de andere groep eerst op bezoek gaat bij STEK (De Groote Wielen). De lunch vindt plaats tussen de twee locaties in. Hier is ruimte voor ontmoeting tussen de twee groepen. Na de lunch wisselen de groepen van locatie. Bij de locatie waar je eindigt bieden we je de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten. Platform31 deelt de groepen in en zal vooraf laten weten waar je als eerste wordt verwacht.

 • 09:30 – 10.00 Inloop en ontvangst met koffie/thee op de eerste locatie
 • 10:00 – 10:15 Welkom door Platform31 en Aedes
 • 10:15 – 11:45 Toelichting en rondleiding op de eerste locatie
 • 11:45 – 12.15 Reizen naar lunchlocatie tussen de twee locaties in
 • 12.15 – 13:30 Lunch: de beide groepen ontmoeten elkaar
 • 13.30 – 14:00 Reis naar de tweede locatie
 • 14:00 – 15:30 Toelichting en rondleiding op de tweede locatie
 • 15:30 – 16:30 Afsluiting met borrel en napraten

Bereikbaarheid

De locaties zijn het beste bereikbaar met de auto. Je dient jouw eigen vervoer te regelen. Mocht dat lastig zijn, neem dan contact op met Myrthe Sietsma van Platform31 (myrthe.sietsma@platform31.nl). Dan kijken we of je met iemand mee kunt rijden.

Voor wie?

Het locatiebezoek organiseren we voor overheden en woningcorporaties die (snel) aan de slag willen met bouwen van verplaatsbare woningen met aandacht voor community building. Gemeenten en corporaties die zich in een duo aanmelden, hebben voorrang. Platform31 behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. Het maximumaantal deelnemers ligt op 50, dus meld je snel aan!

Aanmelden

Je kunt je inschrijven door het aanmeldformulier onder de groene button in te vullen. Meedoen is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show sturen wij een rekening van 100 euro. Je ontvangt een bevestiging van deelname, waarbij we de mogelijkheid hebben om bij grote inschrijving deelnemers te selecteren. We geven hierbij voorrang aan gemeenten en corporaties.

Meer weten over tijdelijke huisvesting en flexwonen?

Platform31 ontwikkelt en deelt al langere tijd kennis over en ervaringen met flexwonen. Daarbij zoomen we in op aanjaagprogramma’s en op diverse thema’s, zoals behoeftebepaling, kansen en mogelijkheden benutten, gebruik van leegstaand vastgoed, tijdelijke huurcontracten, nieuwe huisvesters, het mengen van doelgroepen, etc. Kijk voor informatie op: platform31.nl/flexwonen.

Bekijk ook:

Verplaatsbare woningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor de oververhitte woningmarkt. De nieuwe generatie verplaatsbare woningen kan op tijdelijke locaties worden gebouwd, maar gaat lang mee omdat ze een permanente kwaliteit heeft. Dit vergroot de mogelijkheden voor woningcorporaties. Lees de vernieuwde Aedes-brochure met praktijkvoorbeelden, een stappenplan en een lijst met bouwers. En volg het onderwerp Flexwoningen op de Aedes website: www.aedes.nl/flexwoningen.

Map for Eindhoven en Rosmalen (gemeente 's Hertogenbosch)

Locatiebezoek: verplaatsbare modulaire woningen in Eindhoven en Rosmalen

Tijdens dit locatiebezoek bekijk je verplaatsbare modulaire woningen in Eindhoven en Rosmalen. Je krijgt antwoord op de vraag: hoe ontwikkel je een buurt met verplaatsbare woningen die er tijdelijk blijven staan? Lees meer

Meedoen is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show sturen wij een rekening van 100 euro. Je ontvangt een bevestiging van deelname, waarbij we de mogelijkheid hebben om bij grote inschrijving deelnemers te selecteren. We geven hierbij voorrang aan gemeenten en corporaties.

Let op: het maximum aantal deelnemers voor het locatiebezoek is bereikt. Door het onderstaande formulier in te vullen, meld je je aan voor de wachtlijst. Je hoort zo spoedig mogelijk of je kunt deelnemen.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.