Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Bent u benieuwd naar de impact van een langjarige wijkaanpak en naar de rol van het Rijk hierin? En wilt u daarover graag in gesprek met collega-wethouders? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk’. Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid!

Op woensdag 1 februari 2023 nodigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en WijkWijzer u uit voor een bijeenkomst voor gemeentelijke bestuurders over de aanpak van kwetsbare wijken. Tijdens de bijeenkomst staat de Rotterdamse aanpak vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) centraal. De afgelopen 10 jaar heeft het programma door vasthoudendheid en focus aantoonbare resultaten geboekt op het gebied van onder andere scholing en werktoeleiding. Ook bestaat het NPRZ uit een aantal belangrijke structuurkenmerken die, zo blijkt uit onderzoek, essentieel zijn voor een impactvolle aanpak van de meest taaie vraagstukken in de wijk. Denk hierbij aan een lange termijnvisie, een brede coalitie, gedreven bestuurders en een onafhankelijke aansturing. Het aangekondigde Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid van Hugo de Jonge (minister voor VRO) stelt NPRZ zelfs als dé voorbeeldaanpak voor andere stedelijke vernieuwingsgebieden in ons land.

Programma

De wethoudersbijeenkomst in Rotterdam Zuid biedt een afwisselend programma voor wethouders uit grote steden, maar zeker ook uit plattelandsgebieden. We starten met diverse toonaangevende sprekers.

 Allereerst geeft directeur-generaal Chris Kuijpers (Volkshuisvesting en Bouwen) uitleg over het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de rol van het Rijk. Wethouder Tim Versnel en programmadirecteur Marco Pastors nemen u vervolgens mee in de resultaten, visie en governancestructuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Tot slot reflecteert Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, op het NPRZ en deelt hij hun Zaanstadse wijkenaanpak. Dit alles gebeurt onder leiding van Victor Everhardt (directeur-bestuurder Platform31) die verdiept vanuit de brede kennis van Platform31 en WijkWijzer over de wijkaanpak (zie 'Slagkracht in de wijk' en het kennisdossier stedelijke vernieuwing). 

Daarna splitsen we op in deelsessies, waarin wijkprofessionals u meer vertellen over de aanpak. U kunt daarvoor kiezen uit een van de vier pijlers uit het programma: onderwijs, werk, wonen en veiligheid. Tot slot gaat u met elkaar de diepte in via bestuurlijke thematafels. Om nog meer netwerkmogelijkheden te creëren, sluiten we de dag af met een borrel. 

sprekers wethouders NPRZ

13:00Inloop met lunch 
13:45OpeningVictor Everhardt, directeur-bestuurder Platform31
13:50Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en de rol van het RijkChris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14:05Resultaten, visie en governancestructuur van het NPRZMarco Pastors, programmadirecteur NPRZ
14:30Evaluatie van het NPRZTim Versnel, wethouder Werk & Inkomen en NPRZ, gemeente Rotterdam
14:45Reflectie op het NPRZ en uitleg over Pact Poelenburg/PeldersveldJan Hamming, burgemeester Zaanstad
15:00Pauze 
15:20Deelsessies met verdieping in:
  • een onderwijsproject
  • een werkgelegenheidsproject
  • een woonproject
  • een veiligheidsproject
 
 16:30 Afsluiting en borrel 


Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor wethouders die zich op de wijkaanpak richten (dossiers: o.a. sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, ondermijning, stadsontwikkeling, wonen, onderwijs). Aan deelname zitten geen kosten verbonden. We willen u stimuleren om samen met een collega-wethouder deel te nemen. Er is een maximum aantal deelnemers. Wees er dus tijdig bij om uzelf een plaats te garanderen.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met:

Map for

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer