Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Het gemeentelijk woonbeleid en de woningmarkt staan vol op de agenda. Door de grote druk op de woningmarkt, maar ook door de effecten van de herziene Woningwet. De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor urgente doelgroepen en middenhuur woningen voor middeninkomens zijn voor veel gemeenten zorgpunten. Daarnaast vragen transformatie van leegstaand vastgoed, de verduurzaming van de woningvoorraad en de concentratie van kwetsbare bewonersgroepen in buurten en wijken beleidsmatige aandacht.

Deze ontwikkelingen vragen steeds nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid.

Wat biedt het leertraject?

Het Leertraject biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid in uw gemeente.

Deelname aan het leertraject levert u:

 • Kennis over nieuwe en actuele wet- en regelgeving (o.a. Woningwet) en de manier waarop u deze lokaal kunt toepassen;
 • Inzicht in de manier waarop u grip krijgt op de lokale vraag en aanbod en instrumenten om hierin te sturen;
 • Handvatten om te werken aan de actuele urgente vraagstukken op de woningmarkt, zoals de huisvesting van vergunninghouders;
 • Inzicht in de verschillende stakeholders op de woningmarkt en uw rol als gemeente in de samenwerking met hen;
 • Praktijkgerichte uitwisseling en opdrachten en een omgeving waarin van elkaar geleerd kan worden;

Het programma

Het Leertraject bestaat uit vier dagen met verschillende thema’s.

Dag 1: Beleid en actuele ontwikkelingen

 • Thema: Woonbeleid in vogelvlucht – Jeroen de Leede (VNG)
 • Thema: Woningmarktonderzoek – Arian Boersma (Rigo)
 • Thema: Woonvisie, bod en prestatieafspraken – Bram Klouwen (Companen)

Dag 2: Bouwprogramma en marktpartijen

 • Thema: Woningbouwprogramma – Jeroen de Leede (VNG)
 • Thema: Samenwerking met ontwikkelaars en beleggers – Harm Janssen (BPD)
 • Thema: Kwaliteit en duurzaamheid bestaande woningvoorraad – Martin Wisselink (Gemeente Utrecht)

Dag 3: Corporaties en betaalbaarheid

 • Thema: Lokale driehoek – Bas van Rosmalen (Waterweg Wonen)
 • Thema: Corporatiefinanciën – Johan Conijn (Ortec Finance)
 • Thema: Betaalbaarheid – Henk Stegink (Woonbond)

Dag 4: Actuele opgaven en beschikbaarheid

 • Thema: Leegstand en transformatie – Gerben van Dijk (Bouwstenen voor sociaal)
 • Thema: Wonen en zorg – Netty van Triest (Platform31)
 • Thema: Woonruimteverdeling – Frenk Wiersma (Ministerie van BZK)

Docenten

De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met ruime ervaring in het woonbeleid. Per dag / thema worden inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd als co-docent. Het leertraject wordt begeleid door Platform31.

Meer informatie en direct inschrijven

Wilt u zich direct inschrijven voor het leertraject? Ga dan naar de website van VNG Academie.

Voor meer informatie over de inhoud van het leertraject kunt u contact opnemen met Vera Beuzenberg (Platform31)

Map for Utrecht
Amsterdam nieuw west internal thumb small 1523523900

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Wilt u zich direct inschrijven voor het leertraject? Ga dan naar de website van VNG Academie.

Voor meer informatie over de inhoud van het leertraject kunt u contact opnemen met: