Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 5: verlichting regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Regelgeving inzichtelijker en gemakkelijker in gebruik. Dat is één van de doelen van de Omgevingswet. De wet zelf bevat aanzienlijk minder regels. Het doel van de wet is dat lagere overheden de regeldruk ook verminderen. Regelgeving moet inzichtelijker worden gemaakt voor de gebruiker. Dat noodzaakt tot het centraal stellen van het perspectief van de gebruiker en perceptie bij de verbetering van regels. Het verminderen van regeldruk betekent een nieuw samenspel tussen overheid en de maatschappij, waarbij loslaten, vertrouwen en verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn. Overleg tussen verschillende partijen is hierbij belangrijk. We kijken hierbij niet alleen naar het ruimtelijke domein, maar halen ook inspiratie uit andere domeinen. Hoe organiseer je dat? Wat zijn succesfactoren? Wat moet je doen en wat ook vooral niet?

Op 12 oktober geven we een beknopt overzicht van de manier waarop de Rijksoverheid de regelgeving verminderde en maken we inzichtelijk waar de kansen liggen voor decentrale overheden om regelgeving te verlichten. Daarbij bieden we u uiteenlopende voorbeelden van het schrappen of verbeteren van regels voor de fysieke leefomgeving. We bespreken aan de hand van diverse experimenten en pilots hoe met de verlichting van regeldruk op verschillende plekken in het land is omgegaan en wat daarbij komt kijken. Dit vertalen we vervolgens naar uw eigen situatie.

Meer weten?

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.