Leerplein Omgevingswet participatie

Participatie als centraal begrip: wat betekent dat in de praktijk?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 2: participatie als centraal begrip, wat betekent dat in de praktijk?

De inzet van het instrument burgerparticipatie krijgt met de implementatie van de Omgevingswet een grote impuls. Grof gesteld hanteert de Omgevingswet als uitgangspunt dat zowel op het gebied van visie- en planvorming, bij het ontwikkelen van programma’s maar ook bij concrete initiatieven burgers vroegtijdig betrokken worden. De Omgevingswet werkt vervolgens niet uit aan welke procesvereisten burgerparticipatie dient te voldoen, welke doelen dienen te worden gerealiseerd en welke vormen al dan niet acceptabel zijn. Dat wordt overgelaten aan de provincies en gemeenten. Het is aan hen om beleidskaders op dit gebied te ontwikkelen om zowel de uitvoerende organisatie, de initiatiefnemers als de burgers houvast te bieden.

Burgerparticipatie is geen nieuw fenomeen. Diverse gemeenten en provincies organiseren participatietrajecten en boeken daarmee goede resultaten. Tegelijkertijd spelen er fundamentele en praktische vragen rond burgerparticipatie. Denk onder meer aan de legitimiteit van participatietrajecten, de rol van de politiek en de weerstand die ondanks alle goede bedoelingen toch de kop opsteekt. Daarnaast ontstaan er praktische problemen rond de feitelijke organisatie van participatietrajecten, kosten en het managen van verwachtingen van de participanten.

In de bijeenkomst op 22 juni verkennen we het containerbegrip burgerparticipatie en plaatsen we het in de bredere politieke- en beleidscontext.We bieden u praktische tips en handvatten hoe u om kunt gaan met participatieve trajecten, specifiek in relatie tot de Omgevingswet.

Meer weten?

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht

Leerplein Omgevingswet participatie

Participatie als centraal begrip: wat betekent dat in de praktijk?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.