Leerkringbijeenkomst #7: types ondernemers

Leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken

De aanmelding is gesloten. Wilt u deelnemen? Neem contact op met Martijn Kramer: Martijn.Kramer@platform31.nl.

Hoe zijn ondernemers in te delen op type karakters en wat zijn voor elk type de beste manieren van communicatie over duurzaamheid? In deze leerkringbijeenkomst delen we onderzoeksresultaten over het samen met ‘de ondernemer’ overgaan naar aardgasvrij.

In en om wijken die van het gas af willen bevindt zich vaak commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, horeca, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met het betrekken van commerciële gebouweigenaren en hun huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. In deze bijeenkomst van de leerkring delen we de resultaten van ons onderzoek naar de verschillende typen ondernemers en hoe zij tegenover verduurzaming staan.

Naast de uitdaging om de overstap naar duurzame energiebronnen te organiseren en financieren, speelt ook de vraag hoe ondernemers en huurders van commercieel vastgoed te betrekken bij de energietransitie.

MarketResponse heeft voor Platform31 onderzoek gedaan naar ‘de ondernemer’: wat voor type mens is dat, hoe verhouden ondernemers zich tot verduurzaming en op welke manier kun je als gemeente het best met hen in gesprek komen? Tijdens deze bijeenkomst vertelt MarketResponse over hun onderzoeksresultaten en gaan we nader met elkaar in gesprek over de manier waarop je deze kennis kunt inzetten.

Leerkring Utilteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

Deze en andere vragen komen voorbij in de bijeenkomsten van de leerkring Utiliteitsbouw in Aardgasvrije Wijken, die Platform31 sinds 2021 leidt en waarin nu een twintigtal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij aardgasvrije wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie tussen gemeenten en bedrijven
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Wat te doen met naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Verbouw versus sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)
  • Financiering van verduurzaming utiliteitsbouw

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Kennisbehoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in de kennisbehoefte van gemeenten. Hierbij kunt u ons helpen door deze enquête in te vullen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: martijn.kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 83 17 14 81.

Bekijk ook: Platform31-thema Energietransitie

Map for

Leerkringbijeenkomst #7: types ondernemers

Leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken

Hoe zijn ondernemers in te delen op type karakters en wat zijn voor elk type de beste manieren van communicatie over duurzaamheid? In deze leerkringbijeenkomst delen we onderzoeksresultaten over het samen met ‘de ondernemer’ overgaan naar aardgasvrij. Lees meer