Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

Woningcorporaties proberen hun huurders zo goed mogelijk te betrekken voorafgaand aan én tijdens renovatietrajecten. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker waar het gaat om kwetsbare huurders die soms al moeite hebben om mee te doen aan de samenleving. Sommige huurders zijn moeilijk bereikbaar of schieten in de weerstand wanneer een corporatie haar plannen presenteert. Het stelt woningcorporaties voor een uitdaging bij het uitvoeren van hun werkzaamheden: Hoe bereik je huurders die zich gewild of ongewild afzijdig houden? En hoe help je hen een ingrijpend renovatietraject door?

In een leerkring, bestaande uit drie bijeenkomsten, gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Thema's van de bijeenkomsten

Tijdens de online bijeenkomsten delen we interessante voorbeelden uit de praktijk en theoretische kennis over het omgaan met kwetsbare huurders. Daarnaast is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. De drie interactieve bijeenkomsten richten zich op verschillende thema’s:

27 oktober 2020 (13.30-15.00 uur): Proces
Woningcorporatie Rentree uit Deventer vertelt meer over hoe zij de buurt in trekken om zo tot een betere aanpak te komen. Daarover gaan we gezamenlijk verder in gesprek. Hierbij richten we ons op vragen als: hoe breng je de opgave en complexiteit rondom kwetsbare huurders in beeld? Op basis van welke indicatoren besluit je voor welke aanpak je kiest? Hoe zorg je er intern voor dat hier aandacht voor is?

1 december (13.30-15.00 uur): Samenwerken
Woningcorporaties schakelen vaak veel met de gemeente en, zeker in kwetsbare wijken, ook steeds vaker met zorg en welzijnsorganisaties. Hoe zorg je er voor dat deze samenwerking haar vruchten afwerpt? Op welke gebieden is het nuttig om samen te werken? Tevens is er tijdens de renovatie een belangrijke rol weggelegd voor de aannemer. Hoe zorg je dat daar sensitiviteit is voor het omgaan met kwetsbare huurders?

2 februari (13.30-15.00 uur): Communicatie
De manier waarop je communiceert, bepaalt hoe het contact met bewoners verloopt. Kwetsbare huurders zijn niet altijd makkelijk te bereiken, of schieten door gevoelens van onmacht of stress sneller in de weerstand. Hoe zorg je ervoor dat je kwetsbare huurders ‘echt’ kan bereiken? Dus dat huurders ook begrijpen wat er staat te gebeuren en wat er van hen gevraagd wordt? Hoe bereik je huurders die zich gewild of ongewild afzijdig houden?

Voor wie?

Werkt u bij een corporatie en bent u geïnteresseerd in de bovenstaande thematiek? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten. We vragen deelnemers om deel te nemen aan alle drie de bijeenkomsten. Zo kunnen we met elkaar nog meer de diepte in: de bijeenkomsten sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we om een actieve bijdrage.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders’? Bekijk dan de projectpagina.

Map for

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

De mogelijkheid tot aanmelden is voor deze leerkring is gesloten.