Leerkring Lokale samenwerking voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie

Ben je betrokken bij de prestatieafspraken? Ben je deelnemer in de lokale driehoek? Ofwel, zit je aan tafel bij het tripartite overleg? En zijn jullie lekker op weg, maar is er ook nog ruimte voor verbetering? Dan is deze leerkring iets voor jou. Of beter gezegd ‘iets voor jullie’. Platform31 nodigt huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk uit om aan de slag te gaan met hun samenwerking.

Tijdens een vijfdaagse leerkring denken jullie na, reflecteren op het samenwerkingsproces en werken samen toe naar een beantwoording van de vraag: wat is nodig voor lokale toekomstbestendige samenwerking. En hoe het zit met ieders rollen en verwachtingen? Hoe zien partijen elkaar? Waarom zijn de verwachtingen en percepties over elkaars rollen en rolinvullingen zo verschillend? Welke ervaringen en inzichten zijn tegen deze zogenoemde mismatch?

Wat gaan we doen?

Deze leerkring bestaat uit 5 bijeenkomsten. Als deelnemer ga je gezamenlijk een leerproces aan. Platform31 voorziet jullie van informatie en best practices. Iedere bijeenkomst is een externe spreker aanwezig en ga je in gesprek met de andere deelnemers. Je leert van ervaringen elders. En je leert je eigen lokale driehoek beter kennen. Dat geeft inspiratie om jullie eigen situatie door te ontwikkelen. Alle opgedane nieuwe inzichten delen wij als Platform31 vervolgens met de rest van Nederland. Daarin gaan we uiteraard discreet om met verwijzingen naar concrete deelnemers en organisaties.

Voor wie?

Deze leerkring is vooral interessant voor huurdersorganisaties, corporaties (en gemeenten) met een sterke behoefte om hun samenwerking (verder) te optimaliseren. En die er gezamenlijk voor willen zorgen dat de huurdersorganisatie toekomstbestendiger wordt. We vragen jullie om je gezamenlijk aan te melden. Gemeenten spelen ook een prominente rol in het tripartite overleg. Daarom zal er ook een bijeenkomst in het teken staan van de rol van en samenwerking met de gemeente. We nodigen gemeenten uit om op die specifieke bijeenkomst aan te schuiven.

Programma

Het programma is nog niet in beton gegoten. Voorafgaand aan de leerkring bespreken we met de deelnemers hun behoeften en leervragen. Die nemen we mee in het definitieve programma.

Uitgangspunt voor het programma van de bijeenkomsten:

 1. Netwerksamenwerking
  Wat is nodig voor partijen om te kunnen samenwerken? Op basis van de theorie en praktijkvoorbeelden vullen ze de 5 bouwstenen (Platform31) in voor hun situatie.
 2. Wat zijn ieders – inhoudelijke, proces en relationele (IPR) – rollen en verwachtingen voor het tripartite overleg?
  Op basis van aangereikte handvatten nemen partijen hun eigen samenwerking onder de loep, leren ze over elkaars werkwijze en komen ze er achter wat verwachtingen over en weer zijn en waar die eventueel niet matchen. Gezamenlijk denken ze na welke wijzigingen er nodig zijn om ieder hun unieke inbreng het beste tot uiting te kunnen brengen. Bij deze bijeenkomst zijn ook de gemeenten uitgenodigd.
 3. Wat is nodig voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie?
  Hoe vind je nieuwe bestuursleden? Hoeveel bestuursleden zijn wenselijk? Hoe waarborg je representativiteit? Welke rol van de corporatie is daarin wenselijk?
 4. Wat is nodig voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie? (vervolg)
  Hoe houd je contact met de achterban/andere huurders? Hoe zorg je ervoor dat het geluid en wensen van alle doelgroepen/alle huurders terugkomen in de inhoudelijke standpunten? Welke rol van de corporatie is daarin wenselijk? Hoe wordt de huurdersorganisatie ondersteund? Hoe zorg je voor een inhoudelijke visie? Welke rol van de corporatie is hierin wenselijk?
 5. Slotbijeenkomst (wrap up)
  Inhoudelijke invulling wordt vormgegeven in overleg met de deelnemers van de leerkring.

Kosten?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties financiert het grootste deel van de leerkring. Om het programma rond te kunnen krijgen, vragen we de deelnemers om een aanvullende bijdrage. De bijdrage wordt gefactureerd aan de woningcorporatie.

 • Per duo (corporatie en 1 huurdersorganisatie) waarvan de corporatie geen partner van Platform31 is: 3.500 euro
 • Per duo (corporatie en 1 huurdersorganisatie) waarvan de corporatie wel partner van Platform31 is: 2.500 euro.

Samen zorgen voor prettig wonen - lokale samenwerking

Claudia Siewers (SVWN) en Hans de Bruyn (TU Delft) gaan in onderstaande video in gesprek met Tanja Morsheim en Anne Kunst (Platform31) over een betere samenwerking in de lokale driehoek. Zij zoomen in op de rol van huurdersorganisaties.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Neem contact op met Tanja Morsheim: tanja.morsheim@platform31.nl, 06 11 37 56 61.

Nadere informatie over het programma volgt. Houd de website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.

Map for

Leerkring Lokale samenwerking voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie

Platform31 nodigt huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk uit om aan de slag te gaan met hun samenwerking. Tijdens een vijfdaagse leerkring denken jullie na over wat nodig is voor lokale samenwerking. Lees meer

Kosten:   2.500 euro voor partners (3.500 euro voor niet-partners)Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.