Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Inwoners met zorg- en begeleidingsvragen willen graag zelfstandig in de wijk wonen. Dit gaat niet vanzelf, er is een integrale aanpak nodig om te zorgen dat iemand zich goed kan redden met zijn eigen capaciteiten, met het eigen netwerk en in nabijheid van hulp.

Om zelfstandig wonen tot een succes te maken moeten gemeenten, corporaties en zorgorganisaties op het niveau van de cliënt en de leefomgeving de benodigde ondersteuning regelen en afstemmen. Deze samenwerking kost vaak vele hoofdbrekens, een simpele oplossing is er niet. In drie dagen leert u de theorie en de praktijk van het meerpartijensamenwerken om in uw eigen praktijk aan de slag te gaan.

Het programma van dag tot dag:

In drie trainingsdagen krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt die u in uw eigen werkomgeving kan gebruiken. Deelname met een eigen samenwerkingspartner is mogelijk doch niet noodzakelijk.

 • Dag 1: Logisch organiseren, de bedoeling van de opgave
  Aan de hand van de Handreiking voor Kansrijke Samenwerking bij Doorstroming gaat u aan de slag met een casus uit de praktijk van het experiment Weer thuis in de wijk. U besteedt aandacht aan de bepaling van de opgave, het formeren van een kerncoalitie, het bepalen van gedeelde ambities en het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel. Zo bouwt u in de leerkring aan een plan van aanpak.
 • Dag 2: Aan de slag met de relationele dynamiek van een meerpartijensamenwerking
  Op de tweede dag behandelen we de psychologie samenwerking in een simulatiespel. Op basis van een fictieve casus ervaart u de dynamiek van het werken met (potentieel) conflicterende belangen. Na twee overlegrondes analyseren we als groep ‘de opbrengst’ en maken we de vergelijking met de resultaten in onze eigen werksituatie. Tot slot bespreken we de ‘principes’ achter de relationele dynamiek van samenwerking en komen we tot handreikingen om ‘het spel’ voortaan mee te spelen.
 • Dag 3: Terugkoppeling naar het systeem
  Wanneer afspraken over de samenwerking gemaakt zijn, kan het een opgave zijn om de nieuwe vormgeving in te bedden in de eigen organisatie. Er zijn meerdere belemmeringen mogelijk. We besteden aandacht aan de volgende aspecten: rollen van de overheid en machtsoriëntatie, samenwerkingsprogramma’s en programmaregie, beïnvloeding van gezonde relaties; communicatie en besluitvorming.
  Voorafgaand aan de leerkring horen we graag van u op welke aspecten u dieper wilt ingaan.

Begeleiders

Netty van Triest (Platform31), Danielle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) en experts Edwin Kaats (Common Eye), Frans Grobbe (AO -Organisatieontwikkeling) en Hans Licht (Organisatieregie) begeleiden de leerkring.

Wat biedt de leerkring?

 • De leerkring biedt uitbreiding van uw handelingsrepertoire door een combinatie van theorie en praktijk.
 • Tools om uw eigen samenwerking te analyseren en handvatten om tot een verbetering te komen.
 • Inzicht in een kansrijke organisatie van een meerpartijensamenwerking
 • Een praktische blik op samenwerkingstafels en een constructieve route naar oplossingen.
 • Begrip van de invloed van gedrag op een meerpartijensamenwerking.
 • Meer zichtbaarheid op de haalbaarheid van keuzes en daardoor wederzijds vertrouwen in de samenwerking.

Voor wie?

 • De leerkring richt zich op professionals zoals bijvoorbeeld programmamanagers, regisseurs, beleidsmedewerkers en (be)stuurders van gemeente, woningcorporaties en zorgondernemers.
 • Er is plek voor maximaal 24 deelnemers.
 • Deelname met een samenwerkingspartner wordt aangeraden, maar is niet verplicht.

Praktische informatie

De leerkring bestaat uit drie trainingsdagen en wordt georganiseerd op 17 mei, 31 mei en 8 juni 2018.

Naast de landelijke leerkring kunt u ook deelnemen aan de regionale praktijklabs over de samenwerking voor doorstroming Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Meer informatie hierover vindt u hier.

Kosten

Deelname aan de leerkring is kosteloos.

Dankzij bijdragen van het G40 samenwerkingsverband, de Aedes-vernieuwingsagenda en een bijdrage van het ministerie van VWS bieden Platform31 en KCWZ de leerkring aan zonder een eigen bijdrage te vragen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen naar:

Pieter  Ros

Pieter Ros

Junior projectleider

06 30 12 76 01

Map for n.t.b.
Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Is het organiseren van bijvoorbeeld uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor u een hoofdbreker? Vraagt u zich af hoe u partijen samenbrengt om gezamenlijk complexe casussen op te lossen? Worstelt u om de opgave tot bloei te krijgen in de veelheid aan partijen en netwerkverbanden? Meld u dan aan voor de leerkring Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg. Lees meer

U kunt zich aanmelden door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen naar: