Leerkring City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad

In de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad experimenteren zeven steden met ondersteuning van verschillende ministeries met nieuwe manieren van samenwerking om criminaliteit en overlast te voorkomen, door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Op donderdag 30 november brengen we u tijdens een leerzame en interactieve leerkring op de hoogte van de voortgang van de experimenten en nodigen we een aantal experts uit.

Wat kunt u verwachten?  

De projectleiders van de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad delen de eerste bevindingen en presenteren opvallende terugkerende thema’s uit alle experimenten. Samen met een aantal experts gaan we dieper in op een aantal van deze thema’s. De eerste expert die spreekt is Wouter Vos (Rebel Group). Hij helpt gemeenten en lokale zorginstellingen met het in beeld brengen van het maatschappelijk rendement van nieuwe interventies. Hij is een van de bedenkers van de effectencalculator en de maatschappelijke prijslijst. Op 30 november laat hij zien hoe u kwaliteit en kosten gezamenlijk kunt benaderen door middel van maatschappelijke businesscases.

Workshops 

We bieden u de keuze uit een aantal praktijkgerichte workshops: 

  • Gedragsverandering en perspectief bieden; Bente Duringhof (forensisch orthopedagoog bij het PIT) en Marco Bartels (betrokken bij de aanpak van de Top 1000 jongeren) vertellen over de PIT-aanpak (Preventief Interventie Team) en de screening op sociale weerbaarheid die zij inzetten in Amsterdam. Het PIT signaleert vroegtijdig risicovol gedrag van kinderen die een verhoogde kans lopen op afglijden in de criminaliteit. Passende interventies worden ingezet om tot gedragsverandering te komen. Het team van het PIT bestaat uit ervaren jeugdzorgwerkers met verschillende specialismen. Als forensisch orthopedagoog ondersteunt Bente Duringhof de “pitters” in het analyseren van de risico- en beschermende factoren in een systeem en het uitzetten van de lijnen. Marco Bartels is naast zijn rol als pitter ook actief als regisseur van de top 1000 personen. Dat wil zeggen dat hij aanspreekpunt is voor deze jongeren en ervoor zorgt dat alle betrokkenen (van justitie tot hulpverlening) samen optrekken in de begeleiding.
  • Morele dilemma’s en communiceren over gevoelige beleidsbeslissingen; Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) gaat onder andere in op de volgende vraag: Werkt het helpen van kwetsbare groepen die in aanraking zijn geweest met justitie met als doel het verlagen van maatschappelijke kosten geen willekeur in de hand?
  • Samenwerken met partijen zonder een zorg-veiligheidstaak; In deze workshop laat Maurits Depla (Hiemstra en De Vries) u door verschillende brillen naar samenwerking kijken aan de hand van een voorbeeld uit Maastricht.

Tijdens de leerkring gaat u in gesprek met deskundigen, ontmoet u vakgenoten en kunt u actief aan de slag. De bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie: de voormalig gevangenis De LiK in Utrecht. Onderdeel van het programma is een rondleiding door de LiK.

Map for De Vrije Wolf – De LiK, Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht
City deal internal thumb small 1506695959

Leerkring City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Tijdens de interactieve leerkring CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad brengen we u volledig op de hoogte van de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de experimenten. Lees meer

10:00 Ontvangst

met koffie en thee

10:30 Aanvang
10:35 Eerste bevindingen experimenten City Deal
10:55 Interview met professionals uit experimenten
11:15 Pauze
11:35 Meten van maatschappelijk rendement

door Wouter Vos (Rebel Group)

12:15 Presentatie

directeuren programma sociaal domein

12:30 Lunch
13:00 Eerste ronde workshops
14:15 Tweede ronde workshops
15:15 Rondleiding door de gevangenis
16:15 Afsluiting en borrel