Leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Stress is daarin een belangrijke factor. Gebrek aan een perspectief of oplossing kan leiden tot chronische stress, die weer negatief doorwerkt op de gezondheid en leefstijl. Omgekeerd kan een slechte gezondheid leiden tot een lager inkomen en hoge uitgaven aan medicijnen en zorg of verlies van werk, en dus armoede. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Wilt u hiermee aan de slag? Doe dan mee aan de leerkring armoede en gezondheid.

Zeker in deze tijden van corona, waarin kwetsbare groepen extra zwaar getroffen worden, is een preventieve, samenhangende aanpak belangrijk. Werkt u aan het versterken van de verbinding tussen armoede en gezondheid? Bijvoorbeeld door de ontwikkeling of uitvoering van een armoedepact, wijk(gezondheids)programma of pilotproject? Of heeft u een gecombineerde aanpak die in de startblokken staat? Wilt u sparren over uw initiatief of traject? Meld u dan aan met uw samenwerkingspartner.

Doet u mee?

Voor de vijfde editie van deze leerkring kunnen vernieuwers en verbinders die op het gebied van armoede en gezondheid willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken, zich aanmelden. Wij zijn op zoek naar professionals die graag leren van elkaars aanpak, spiegelen op inhoud en proces en samen lessen formuleren voor een preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid voor gemeenten en andere partijen.
Per praktijk zoeken we twee deelnemers, van verschillende betrokken organisaties, die samen een duo vormen. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente en een gezondheidscentrum, of een welzijnsorganisatie en een armoedeloket. Op deze manier kunt u uw eigen aanpak spiegelen aan die van andere experts en uw netwerk rond dit thema verbreden.

Programma

In totaal vinden drie plenaire (digitale) bijeenkomsten van ongeveer een halve dag plaats. De data van deze plenaire bijeenkomsten zijn 20 mei, 1 juli en 7 oktober (van 13:00 uur tot 17:00 uur). Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in op verschillende thema’s, waaronder samenwerken, bereiken en betrekken, vroegopsporing en monitoren en evalueren.
Naast de plenaire bijeenkomsten organiseren wij met ieder praktijkproject een versnellingssessie van 2 tot 2,5 uur waarin een lokale vraag uit de praktijk centraal staat. De leerkring is kleinschalig en interactief van opzet, waardoor wij ruimte bieden aan zes innovatieve aanpakken.

Selectiecriteria

  • U werkt samen met partners aan de een samenhangende aanpak voor armoede, schulden en gezondheid, denk aan het opzetten van een armoedepact, wijk(gezondheids)programma of pilotproject;
  • Er is commitment van tenminste twee deelnemers per praktijk die in verschillende organisaties werken: (1) een vernieuwer die direct betrokken is bij het initiatief, en (2) een partner die relevant is voor opschaling of verankering binnen de bredere praktijk. Voorbeeld: een vernieuwer/projectleider van een sociaal wijkteam en een partner/beleidsstrateeg die bij een gemeente werkt.

Gezond In De Stad-gemeenten (afgekort: GIDS-gemeenten) hebben voorrang op andere gemeenten. Ook streven wij ernaar dat tenminste twee kleinere gemeenten aan de leerkring deel kunnen nemen.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich tot en met 8 april 2021 aanmelden door het intakeformulier in te vullen en retour te sturen aan Lisan Jansen Lorkeers. Daarna vindt een selectie plaats. Uiterlijk 15 april 2021 laten wij weten welke zes deelnemers aan de leerkring kunnen deelnemen.

Ervaringen van oud-deelnemers

Oud-deelnemers delen de volgende geleerde lessen en tips uit de versnellingssessies en leerkring:

“We hebben nu meer aandacht voor het (beroeps)profiel van de vrijwilliger en de begeleiding gaan we anders opzetten.”

“In de versnellingssessie bleek al snel dat de ambities voor ons project te groot waren. Naar aanleiding daarvan hebben we keuzes gemaakt; de doelgroepen niet mixen maar afbakenen.”

“Het hoeft niet nieuw te zijn; verzin slimme verbindingen met professionals en gebruik dit als startpunt. Benut de bestaande infrastructuur: kijk in het netwerk waar je mee kunt liften met de ‘verplichte intakes’ of de contactmomenten. Dit kunnen de vindplaatsen van je doelgroep zijn.”

Lees het artikel over het initiatief van Tilburg, dat meedeed aan de vorige Leerkring Armoede en Gezondheid.

Map for  Digitaal, fysiek indien mogelijk

Leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Werkt u aan een samenhangende aanpak met aandacht voor financiën én gezondheid? Doe dan mee aan deze leerkring. Lees meer

U kunt zich tot en met 8 april 2021 aanmelden door het intakeformulier in te vullen en retour te sturen aan Lisan Jansen Lorkeers. Daarna vindt een selectie plaats. Uiterlijk 15 april 2021 laten wij weten welke zes deelnemers aan de leerkring kunnen deelnemen.